Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Actie Kerkbalans 2018

Geef voor je kerk

Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten.

Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.

Een plek om te vieren en te geloven.

Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.

Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet.

Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Kerk zijn we samen

Kerkbalans 2018: van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld voor hun plaatselijke kerk op. Veel geld, dat hard nodig is. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse viering en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Geef daarom aan je kerk. Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan je eigen gemeente wat je kan missen.

Hoeveel geeft u?

Geef slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over ‘voor hetzelfde geld geeft u meer’.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk in Nederland. Al sinds 1973 vraagt zij hun leden jaarlijks in januari te geven voor de kerk.

Voor meer informatie over de actie Kerkbalans van de Protestantse Gemeente Assen klik hier. Hier treft u de begeleidende folder van de PGA aan.

Voor aftrekbaarheid van uw giften treft u hier meer informatie aan en bij www.belastingdienst.nl.