Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

‘Ich hatte viel Bekümmernis’ – cantatedienst

Datum: zondag 28 januari
Tijd: 16:00 uur

 

De maandelijkse kerkmuzikale serie Musica pro Deo begint dit jaar met een cantatedienst waarin cantate ‘Ich hatte viel Bekümmernis’, BWV (Bach Werke verzeichnis) 21 van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd.

Dit muziekstuk  behoort tot diens meest uitgevoerde cantates. Het is een lange cantate – elf delen – gesplitst in een gedeelte vóór en een gedeelte na de preek. De oorsprong van de cantate  ligt waarschijnlijk bij een rouwdienst, op 8 oktober 1713, voor Aemilia Maria Harreß (1665-1713), weduwe van een Weimarer hoogwaardigheidsbekleder. In de bewaard gebleven herdenkingspreek kwamen diverse bijbelteksten aan de orde die in de cantate zijn verwerkt. De tekstdichter zal dus ook wel de Weimarer hofdichter Salomon Franck zijn geweest.

De cantatetekst sluit aan bij vers 6 van de brieflezing (1 Petrus 5: 6-11): ‘Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’ en bij psalm 94:19, waarmee wordt aangegeven dat de Betrübnisse, de smarten van de menselijke ziel, van alle tijden zijn. Maar de tekst belooft ook vertroosting: ‘Toen ik door zorgen werd overstelpt was uw troost de vreugde van mijn ziel’.

Naast de vier vocale solisten heeft het koor een groot aandeel in deze cantate. Het zingt o.m.:

‘Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott! 
Denn ich werde ihm noch danken’

Uitvoerenden

Voorganger in de cantatedienst is ds Helene van Noord. Koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep staan onder leiding van Hoite Pruiksma. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op het hoofdorgel. Vocale solisten zijn Christy Luth, sopraan -Henrieke Janssen-Ensing, alt – Han Warmelink, tenor – Bert van der Wetering, bas.

De dienst in de Adventskerk aan de Lindelaan in Assen-oost begint op zondag 28 januari a.s. om 16.00 uur.

Bij de uitgang is er een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten.

We zien uit naar uw en jouw komst!


Deze cantatedienst wordt uitgevoerd in het kader van Musica pro Deo.

Voor meer informatie over Musica pro Deo wordt verwezen naar de webpagina’s ‘Kerkmuziek en liturgie‘ en ‘Bijzondere diensten‘.

De vieringen en concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek blijvend mogelijk te maken.

« Terug naar het overzicht