Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

Huidige expositie in de Adventskerk: link naar foto’s en blog van de opening toegevoegd

De expositie ‘Een storm van beelden’ – georganiseerd door de werkgroep 500naLuther in samenwerking met de werkgroep ‘Kerk en Kunst’ – is op zaterdag 17 juni geopend en loopt tot 2 september. Voor meer informatie (inclusief een link naar foto’s en een blog van de opening) klik hier.


Foto’s 12+ BBQ

Klik hier voor de foto’s van de 12+ BBQ op vrijdag 30 juni 2017.


Verslag stiltewandeling 23 juni 2017

Klik hier om het verslag van de stiltewandeling op vrijdag 23 juni 2017 te lezen.


Nieuwe kerkelijk werker

Op zondag 11 juni is mw. Joke van Beveren bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht. Joke zal met ingang van 1 augustus in onze wijkgemeente aan de slag gaan als kerkelijk werker. Joke woont in onze wijk (Koningsmantel 19 in Diepstroeten) en verheugt zich op Vredenoord en omgekeerd! Onderstaand een kort verslag van een gesprek wat Corry van der Molen enige tijd geleden had met Joke en wat ook in het Kerkblad gestaan heeft:

Joke is bezig met het nemen van afscheid in Westerbork. De gemeente waar ze elf jaren werkte. Het geld was daar op. Ze verheugt zich op haar nieuwe baan in onze wijk. Twee dagen in de week mag ze zich richten op het pastoraat. Dat vindt ze geweldig om te doen. Het een op een of in een groep spreken over dat wat mensen bezig houdt, het er zijn voor de ander, zonder oordeel en zonder mening, dat maakt haar gelukkig. Ook het begeleiden bij afscheid van het leven vindt ze bijzonder. Een gebaar of een zucht kan tot een gesprek leiden.

Toen Joke met haar gezin met vier dochters in 1996 in Assen kwam wonen, wilde ze naast haar werk in de verpleging iets anders gaan doen. De cursus theologische vorming zette haar op het spoor van de Hogeschool Windesheim waar ze HBO theologie deed. Door een bedrijfsongeval mocht ze niet meer tillen en werd de theologie haar vak. Ze werkt op verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe, werkt naast Assen ook nog in Groningen, in de Fontein.


Theologische Vorming voor Gemeenteleden

Op 3 oktober 2017 begint weer een driejarige cursus theologische vorming en verdieping in Assen. Klik hier voor meer informatie.


Eindstand actie Sollstedt

De actie voor de nieuwe vloer in de kerk van Sollstedt is afgerond. De taartenbak-wedstrijd, de gezamenlijke lunch na de dienst van 5 maart in de Opstandingskerk en de tegelsponsoring brachten samen met de vrije collecte van 7 mei in beide kerkgebouwen de som van € 2.089,95 bij elkaar.

Maandagavond 29 mei hebben we dit via de telefoon meegedeeld aan Dieter Leidel, de voorzitter van de bouwcommissie. Ze waren blij verrast met het geweldige bedrag.

De St. Petri Kirche is inmiddels leeggehaald met hulp van heel veel mensen uit het dorp. De bouwactiviteiten lopen goed op schema. Als de kerk weer mooi gemaakt is, ontvangen we een uitnodiging om te komen kijken.

Namens Sollstedt en de organisatie van de activiteiten in Vredenoord, geweldig bedankt voor de bijdragen aan deze actie!


Verslag stiltewandeling 26 mei 2017

Klik hier om het verslag van de stiltewandeling op vrijdag 26 mei 2017 te lezen.


Wijkfeesten in Noord en Oost

Kerkzijn in de buurt vinden we belangrijk in Vredenoord. Onze omgeving doet mee met ons en wij doen mee met de omgeving. Jaarlijks laten we dat in ieder geval merken op de beide wijkfeesten: zaterdag 9 september in Oost en op zaterdag 16 september in Noord. Het geeft ons de kans om te laten zien wie we zijn als ‘Vredenoord’. Voor zowel in Oost als in Noord hebben wij mensen nodig die zorgen voor de inrichting van de kraam en die de kraam bemensen. Wie vindt het leuk om te helpen? Graag melden bij de scriba, tel 346549; mail: scriba@vredenoord-assen.nl. Corry van der Molen.


Vacatures ambtsdragers per september 2017

Door het vertrek van een aantal ambtsdrager zijn we naarstig op zoek naar 8 nieuwe ambtsdragers voor de wijkgemeente Vredenoord! Klik hier voor alle relevante informatie.


Scriba

Dick Mensink is bereid gevonden om – met ingang van het nieuwe seizoen in september – de taak van scriba op zich te nemen. Dick is vaker ambtsdrager geweest in de Zuiderkerk en heeft veel ervaring op het kerkelijk erf. Wij verheugen ons enorm op zijn komst! Dick loopt nu alvast mee in kerkenraad en moderamen en is zich aan het inwerken zodat hij na de voorgestelde formele bevestiging tot ambtsdrager in september direct voluit mee kan draaien. Om Dick alvast aan u voor te stellen is hierbij zijn foto geplaatst.

 

 


Activiteitenkrant 2016 – 2017

De activiteitenkrant voor het seizoen 2016 – 2017 is beschikbaar. Klik HIER om de krant te downloaden. De relevante Vredenoord activiteiten worden ook in de Agenda gepubliceerd.


Vredenoord heeft ook een Facebook pagina!

De voormalige Facebook pagina van de Adventskerk is door Kees Richters omgebouwd tot een Vredenoord Facebook pagina. Kees Richters is en blijft de beheerder en coördinator van deze Vredenoord Facebook pagina dus artikelen voor publicatie graag naar Kees doorsturen (e-mail: c.richters@home.nl)