Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Dinsdagmiddag in Vredenoord

De Dinsdagmiddagwerkgroep van Vredenoord organiseert gedurende het jaar bijeenkomsten waar ELKAAR ONTMOETEN centraal staat.

Dat gebeurt door een praatje bij de koffie en thee, door leuke lezingen, interessante voordrachten over onderwerpen die garant staan voor een  gesprek met elkaar na afloop, door samen uit eten te gaan of een excursie te maken.

Het programma voor de komende maanden is weer bekend, zie onderstaand en in de Agenda.

Programma januari t/m april 2018

Dinsdag 8 januari – Nieuwjaarsvisite
Het is fijn om elkaar in het nieuwe jaar weer te ontmoeten en een goed nieuwjaar toe te wensen. We starten met een Bijzonder Verhaal. Er zijn nieuwjaars rolletjes, een quiz en een glaasje Boerenjongens.

Dinsdag 22 januari – Oude gebruiken, Drentse gewoonten en tradities
Samen met Fred van den Beemt, oud medewerker van het museum, gaan we deze middag met mooie beelden en verhalen een reis maken langs Drentse gewoonten, tradities en beroepen. We horen ook over geboorte, gezin en opvoeding. Wat is er in de laatste 100 jaar veranderd. Wat doen we nu anders of op dezelfde manier. We staan stil bij hoe onze ouders en grootouders leefden. Hoe was Assen en wat is er veranderd.

Dinsdag 12 februari – Nederland – St. Petersburg
Eeuwen geleden was er al handel vanuit Nederland met St. Petersburg in Rusland. Toen met paard en wagen. Vanmiddag horen we meer over de geschiedenis en we kunnen de reis meebeleven die Henk Post maakte op de motor.

Dinsdag 26 februari – Martin Luther King Herdenkingscentrum in Atlanta
Ds Peter van de Peppel en zijn vrouw brachten een vakantie door in Atlanta (Verenigde Staten). Daar bezochten zij het Martin Luther King herdenkingsmonument. Ook woonden ze twee kerkdiensten in zwarte Baptistenkerken bij. Hij zag een andere manier van je geloof beleven en de zondag vieren en vertelt daarover.

Dinsdag 12 maart – Geestelijke verzorging in het Wilhelmina Ziekenhuis
Een opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. U kunt het gevoel hebben dat u er alleen voor staat of bent plotseling afhankelijk van anderen. Dat kan gedachten en vragen bij u oproepen die de kern van het leven raken. Misschien staat u voor moeilijke keuzes en hebt u behoefte aan een gesprek om uw gedachten op een rij te krijgen. Petra de Kruijf is geestelijk verzorger in het WZA. Ze vertelt over haar werk en wat dit zo bijzonder maakt. Natuurlijk krijgt u alle gelegenheid om vragen aan haar te stellen.

Dinsdag 26 maart – Oorlog en bevrijding in Assen
De Asser Historische Vereniging heeft beelden en verhalen over oorlog en bevrijding in Assen uit het archief bij elkaar gezocht. Deze worden gepresenteerd door mevrouw Kitty Jansen.

Dinsdag 9 april – Zicht op Pasen: viering met muziek, zang en verhalen
Het Paasfeest is het grootste en belangrijkste feest van de Kerk van alle eeuwen. De zes weken er aan voorafgaand zijn weken van bezinning. De Paasweek zelf, van Witte Donderdag tot en met Paasmorgen is gekleurd door de diepte- en de hoogtepunten in het verhaal van Jezus. Onze wijkpredikanten en kerkelijk werker helpen ons met het voorbereiden op Pasen. We beginnen om 15.00 uur en sluiten tegen 17.00 uur af. Opgeven is nodig. Graag vóór dinsdag 2 april bij één van de werkgroep leden.

Dinsdag 23 april – Oranje Boven!
Er is veel te vertellen over het koningshuis. Cees Richters doet dat deze middag aan de hand van zijn enorme Oranje verzameling. En we vieren vast een beetje Koningsdag.


Hebt u zelf een idee voor een geschikt onderwerp? De werkgroep hoort het graag.

Wilt u een bijdrage leveren aan opening of afsluiting van een middag? Meldt u bij één van de werkgroep leden. Variatie maakt de middagen nog aantrekkelijker.

De dinsdagmiddagen worden in de regel gehouden op iedere tweede en vierde dinsdag van de maand in De Vijverhof, Vredeveldseweg 75,  Assen.

Aanvang 14.30 uur.

U bent van harte welkom!

Wilt u worden gehaald en thuisgebracht? Neem dan contact op met Anne Nienhuis, tel. 0592 310 504.

Werkgroep ‘Dinsdagmiddag in Vredenoord’:

Geesje Bartelds                     0592 314964

Margriet Fieten                     0592 311602

Mini Hesselink                      0592 312714

Ali van Mechelen                  0592 867290

Sophie de Ruyter                  0592 311243

Willy van der Veen               0592 311581

Brecht Venema                     0592 317696

 

 

 

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

De Vijverhof
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen
Locatie/route