Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Dinsdagmiddag in Vredenoord

De Dinsdagmiddagwerkgroep van Vredenoord organiseert gedurende het jaar bijeenkomsten waar ELKAAR ONTMOETEN centraal staat.

Dat gebeurt door een praatje bij de koffie en thee, door leuke lezingen, interessante voordrachten over onderwerpen die garant staan voor een  gesprek met elkaar na afloop, door samen uit eten te gaan of een excursie te maken.

Het programma voor het najaar 2020 kunt u hieronder bekijken (en ook in de agenda):

Dinsdag 14 januari – Nieuwjaarsbijeenkomst
Ds. Helène van Noord begint het nieuwe jaar met een viering. Daarna is er een gezellig samenzijn met hapje en drankje en bespreken we onze verwachtingen voor het nieuwe jaar.

Dinsdag 28 januari – Cliffrock Castle
In dit kasteel in Schotland was Josephine Rombouts vijf jaar lang hoofd van de huishouding. Reinder van der Molen las het boek dat zij daarover geschreven heeft. We genieten mee van haar avonturen en verbazen ons over de rangen en standen en de omgangsvormen van de Schotse adel.

Dinsdag 11 februari – Het Oranjekanaal, een mooie mislukking
Het Oranjekanaal in Drenthe kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Chris Reinders woonde er ooit vlakbij en verdiepte zich in heden en verleden van dit bijzondere kanaal in midden Drenthe. Natuurlijk zijn er ook prachtige beelden van het Oranjekanaal nu.

Dinsdag 25 februari – De wijkagent
Een veilig gevoel, ook voor ouderen, veiligheid in en om ons huis, bij de voordeur, op internet, in de winkel, en alle andere aspecten die onderdeel zijn van haar werk, daarover komt wijkagente Anita van Wijk met ons spreken. Er is ook gelegenheid om uw vragen aan haar te stellen.

Dinsdag 10 maart – Noordelijke natuur
Karla Leeftink vertelt over de manier waarop zij werkt en hoe haar opnames tot stand komen. Vanmiddag een selectie uit haar nieuwste werk. Ze neemt ons niet alleen mee onze eigen provincie in maar laat ook beelden zien uit streken verder in het noorden, waaronder Noorwegen.

Dinsdag 24 maart – Paasviering
Samen met Ds. Helène van Noord bereiden we ons voor op het kerkelijke feest dat Pasen is. We beginnen deze middag om 15.00 uur. Na afloop is er een broodje. Opgeven is nodig en kan tot zondag 15 maart bij Willy van der Veen (311 581) of Brecht Venema (317 696).

Dinsdag 14 april – Samen eten
Te vroeg in het jaar om onze bijeenkomsten af te sluiten, is deze dinsdag een goede gelegenheid, om samen te gaan eten. De kok van de Vijverhof stelt een lekker driegangen menu voor ons samen. We beginnen om 17.30 uur. De kosten voor het eten liggen rond €13,– en zijn net als de kosten van een drankje, voor eigen rekening. Opgeven is nodig en kan tot zondag 5 april bij Willy van der Veen (31 1581) of Brecht Venema (317 696).

Dinsdag 28 april – excursie Adventskerk: ‘Woorden van Vrijheid’
75 jaar na de bevrijding van Nederland is er een mooie tentoonstelling in de Adventskerk. Henk ter Horst maakte twee schilderijen en er zijn teksten te lezen van bijzondere mensen. Een lid van de werkgroep Kerk en Kunst geeft ons uitleg. Na afloop sluiten we het seizoen af met koffie, thee en iets lekkers.


Hebt u zelf een idee voor een geschikt onderwerp? De werkgroep hoort het graag.

Wilt u een bijdrage leveren aan opening of afsluiting van een middag? Meldt u bij één van de werkgroep leden. Variatie maakt de middagen nog aantrekkelijker.

De dinsdagmiddagen worden in de regel gehouden op iedere tweede en vierde dinsdag van de maand in De Vijverhof, Vredeveldseweg 75,  Assen.

Aanvang 14.30 uur.

U bent van harte welkom!

Wilt u worden gehaald en thuisgebracht? Neem dan contact op met Anne Nienhuis, tel. 0592 310 504.

Werkgroep ‘Dinsdagmiddag in Vredenoord’:

Geesje Bartelds                     0592 314964

Margriet Fieten                     0592 311602

Mini Hesselink                      0592 312714

Ali van Mechelen                  0592 867290

Sophie de Ruyter                  0592 311243

Willy van der Veen               0592 311581

Brecht Venema                     0592 317696

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route