Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Dinsdagmiddag in Vredenoord

De Dinsdagmiddagwerkgroep van Vredenoord organiseert gedurende het jaar bijeenkomsten waar ELKAAR ONTMOETEN centraal staat.

Dat gebeurt door een praatje bij de koffie en thee, door leuke lezingen, interessante voordrachten over onderwerpen die garant staan voor een  gesprek met elkaar na afloop, door samen uit eten te gaan of een excursie te maken.

Het programma voor het najaar 2019 kunt u hieronder bekijken (en ook in de agenda):

Dinsdag 27 augustus – Wijs met de psalmen
We beginnen het seizoen met een viering, die in het licht staat van de psalmen. Onze wijkpredikant ds. Helène van Noord is de voorganger. Na afloop praten we, onder genot van koffie en thee nog even door.

Dinsdag 10 september – Niemand leeft voor zichzelf
Dit motto past nog altijd bij Arie Hulshof, in zijn werkzame leven o.a. wethouder in Assen. Deze middag vertelt hij over alles wat hem nog steeds bezig houdt, politiek, kerk en geloof of hoe om te gaan met het verlies van een dierbare. Zaken of vragen die u bezighouden mogen ook aan de orde komen.

Dinsdag 24 september – De Jozefkerk, een unieke geschiedenis
De heer H.J. Lutgert, nauw betrokken bij de Jozefkerk en stadsgids bij de Asser Historische vereniging, brengt met mooie beelden de geschiedenis van de Jozefkerk vanaf het begin tot vandaag de dag tot leven.

Dinsdag 8 oktober – Gezondheid
Paramedics Zorg is een bekend begrip in Assen-Oost. Eén van de medewerkers van dit centrum (voor fysiotherapie, arbozorg en diëtetiek) geeft aan wat vandaag de dag goed voor ons is. Bewegen, valpreventie, zinvol of onzin? Na deze voordracht bekijkt u met een frisse blik uw eigen omgeving.

Dinsdag 22 oktober – Landgoed Valkenstein
Midden in de wijk Assen-oost ligt ‘Valkenstein’, een bekend bos en wandelgebied. Voorzitter van de Stichting Landgoed Valkenstein is Paul Herwig. Hij deelt met ons wat er allemaal gedaan wordt door een groep vrijwilligers. Wij zien ook beelden van wat er al veranderd en aangepast is.

Dinsdag 12 november – Leven met een kleur
Ruud Fokkens (Indische Nederlander) is geboren na de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands Indië. Hij groeide op in Apeldoorn en zal ons vertellen hoe dat is om als Nederlander met een andere huidskleur je plek te moeten vinden.

Dinsdag 26 november – Afscheid
Ook als de dood ver weg lijkt kan het goed zijn en rust geven om wensen te bespreken voor het afscheid en die vast te leggen. Ds. Elly Veldman-Potters, ouderenpastor van de Protestantse Gemeente Assen, zal met u spreken over de mogelijkheden en keuzes bij een afscheidsdienst. Aanvullend zal Corry van der Molen, lid van het Uitvaartteam van Vredenoord, u daarover informeren.

Dinsdag 10 december – Kerstviering
Het is prettig om deze middag aan het begin van de maand vast uit te kijken naar 25 en 26 december. Een goede gelegenheid om ons te bezinnen op dit feest en na te denken over wat de geboorte van het Kind betekent voor ons eigen leven. In de kerstviering gaat onze wijkpredikant voor en zal een koor muzikale luister bijzetten. We beginnen om 15.00 uur en sluiten tegen 17.00 uur af met krentenbol en chocolademelk. Opgeven is nodig. Graag vóór maandag 2 december bij Willy van der Veen of Brecht Venema.


Hebt u zelf een idee voor een geschikt onderwerp? De werkgroep hoort het graag.

Wilt u een bijdrage leveren aan opening of afsluiting van een middag? Meldt u bij één van de werkgroep leden. Variatie maakt de middagen nog aantrekkelijker.

De dinsdagmiddagen worden in de regel gehouden op iedere tweede en vierde dinsdag van de maand in De Vijverhof, Vredeveldseweg 75,  Assen.

Aanvang 14.30 uur.

U bent van harte welkom!

Wilt u worden gehaald en thuisgebracht? Neem dan contact op met Anne Nienhuis, tel. 0592 310 504.

Werkgroep ‘Dinsdagmiddag in Vredenoord’:

Geesje Bartelds                     0592 314964

Margriet Fieten                     0592 311602

Mini Hesselink                      0592 312714

Ali van Mechelen                  0592 867290

Sophie de Ruyter                  0592 311243

Willy van der Veen               0592 311581

Brecht Venema                     0592 317696

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route