Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerk en kunst

Huidige expositie: ‘Een storm van beelden’

De vernieling op grote schaal in/op ‘Roomse’ religieuze plaatsen van heiligenbeelden en kerkinterieur staat bekend als de ‘beeldenstorm’. Dergelijke vernielingen vonden bijvoorbeeld in 1522 te Wittenberg (Duitsland) en later, in 1566, in de Nederlanden plaats.

Nu we 500 jaar Reformatie herdenken zijn in de (protestantse) Adventskerk, heiligenbeelden, schilderijen, liturgische voorwerpen en objecten van Rooms Katholieke volksdevotie geëxposeerd.

De expositie is op zaterdag 17 juni geopend door Reint Wobbes, deskundige op het gebied van oude kerken en kerkinterieur, en nauw betrokken bij de Stichting Oude Groninger Kerken.

Klik HIER voor een link naar foto’s van de opening van de tentoonstelling op FLICKR (met dank aan Daan Kraan).

Klik HIER voor een link naar een blog van Helene Meijer over de opening van de tentoonstelling.

De tentoonstelling loopt tot 2 september.

De openingstijden zijn vrijdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur en zondagmorgen rond de kerkdienst van 10:00 uur. Op de zaterdagmiddagen van  13:30 – 16:00 uur geven leden van de RK Parochie Heilige Franciscus van Assisi uitleg.

Plaats: Lindelaan 49, Assen-oost.

U bent van harte welkom!

Werkgroep 500naLuther / werkgroep ‘Kerk en Kunst’ Adventskerk -Vredenoord


Openingstijden: vrijdagmorgen 10 – 12.00 uur en zondagmorgen rond de kerkdienst

Informatie: Werkgroep Kerk en Kunst; Cees Hoekstra, tel. 0593 592925 of 06 11 62 42 84, e-mail: cshoekstra@gmail.com


Locatie: Adventskerk

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route