Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Jeugdfiliaal wereldwinkel

WereldwinkelAdventskerk

Enkele keren per jaar, na afloop van de dienst is het ‘Jeugdfiliaal’ van de Wereldwinkel in de hal van de Adventskerk aanwezig. Een groep enthousiaste jongeren (Esther Toussaint, Bert Schmid, Rianne Meinardi, Annemijn Touw, Bas Blouw en Robin Andonov) runnen het filiaal en helpen u bij het maken van een keuze. Inlichtingen: Maaike Oostra, tel. 865 511, e-mail: maaikehofman@hotmail.com of Klaas Pieter Touw, tel. 317 253, e-mail: k.p.touw@kpnmail.nl.

Opstandingskerk

Het Jeugdfiliaal van de Wereldwinkel in de Opstandingskerk is weer nieuw leven ingeblazen! Op een aantal zondagen kunt u / jij weer producten uit de Wereldwinkel kopen na afloop van de dienst (zie agenda). De volgende datum ligt ergens in het najaar en wordt nog – in overleg – vastgesteld.

Jongeren die geïnteresseerd zijn om een bijdrage te leveren aan het Jeugdfiliaal van de Wereldwinkel in de Opstandingskerk kunnen contact opnemen met Harro de Does, e-mail: harmaharro@hotmail.com.

Assen beschikt over een Wereldwinkel: Rolderstraat 42, tel. 0592 313117, website: http://assen.wereldwinkels.nl

Fairtrade_kerk_logo

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route