Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Seniorenpastoraat

Zomersoos voor senioren van Vredenoord in de Adventskerk

Zoals in het Kerkblad geschreven vinden in de maanden mei, juni, juli en augustus geen dinsdagmiddagbijeenkomsten in de Vijverhof plaats. Dat is voor ouderen die niet meer op vakantie gaan een wat eenzame periode. Op veler verzoek gaat de werkgroep seniorenpastoraat in deze periode elke 2e en 4e dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur de Adventskerk openstellen als een soort voortzetting van de middagen in de Vijverhof. Iedereen is van harte uitgenodigd! Men kan elkaar ontmoeten en weer even bijpraten, uiteraard bij koffie of thee. Het gaat om de volgende data:

  • 9 en 23 mei,
  • 13 en 27 juni,
  • 11 en 25 juli en
  • 8 en 22 augustus.

Misschien is het goed deze data in uw agenda of op de kalender te zetten. Wel zullen ze in elk kerkblad nog weer vermeld worden. Voor degenen die graag naar deze bijeenkomsten willen gaan maar daar niet zelfstandig kunnen komen kan vervoer geregeld worden. U kunt dan bellen met Anne Nienhuis, tel 310504. Voor deze activiteit kunt u dus niet de telefoonnummers van Sofie de Ruijter of Dick Kloosterhof gebruiken. Mocht u nog vragen hebben (of zich nog willen aanmelden als gastvrouw/-heer) dan kunt u bellen met Nora de Raadt, tel 311269 of met Leny Schoonfeld, tel 350994. Wij zien u graag op 9 mei.


Ouderdom is niet zozeer aan een bepaalde leeftijd gebonden. Ouder worden gaat samen met grote veranderingen. Het levenstempo ligt lager, de flexibiliteit om veranderingen mee te maken vermindert, enz. Ook is er  veel om op terug te kijken in het leven. In dankbaarheid misschien, maar soms ook met vragen en zorgen. Het delen van je eigen leven met een ander kan ruimte bieden.

Aanspreekpunten


nora_de_raadt2Adventskerk

Mw. Nora de Raadt, tel. 0592 311269

E-mail: seniorenpastoraat@vredenoord-assen.nl

 

 

 


Opstandingskerksjoke-bruinsma-2

Mw. Sjoke Bruinsma, tel. 0592 375579

E-mail:ts.waldus@home.nl


Opmerking: seniorenpastoraat betreft in het algemeen ouderen van 80 jaar en ouder. Gemeenteleden jonger dan 80 jaar vallen onder het contactnetwerk.

 

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route