Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Musica pro Deo – orgelvesper met werken van Bach

Datum: zondag 27 september
Tijd: 16:00 uur

“…voor een tijd een plaats van God”, orgelvesper met werken van Johann Sebastian Bach

Vanaf maart hebben we vanwege de Covid 19 maatregelen alle vieringen van Musica Pro Deo moeten schrappen. Maar gelukkig kunnen we nu de draad weer oppakken, zij het in afgeslankte vorm. Dat betekent dat we elke vierde zondag van de maand weer een mooi programma binnen Musica Pro Deo hopen aan te kunnen bieden.

Eigenlijk waren we eind augustus al gestart met het jaarlijkse orgelconcert door Wietse Meinardi. De opkomst was verheugend: we moesten zelfs mensen teleurstellen die er vanwege het beperkt aantal beschikbare plekken niet meer bij konden.

Voor hen  is er nu een herkansing in de orgelvesper, die op 27 september in de Adventskerk (Lindelaan 49, Assen) zal zijn. Het begint om 16.00 u.

Oorspronkelijk zou de Asser Bach Cantategroep spelen en zingen, maar dat is vanwege de grote bezetting nu helaas nog niet mogelijk. Om Bach toch volop te laten klinken zal Wietse Meinardi een mooie selectie van zijn werk ten gehore brengen. Hij speelt 3 bewerkingen van delen uit cantates, delen die oorspronkelijk door orkest en koor gezongen werden maar fraai omgezet zijn naar orgel. Daarnaast speelt hij enkele koraalbewerkingen en hij opent en eindigt met de majestueuze Praeludium en Fuga in a-klein.

Deze muziekstukken worden in het kader geplaatst van de liturgie van de zondag, waar ze oorspronkelijk ook voor bedoeld zijn in de Lutherse traditie.  Bekende Duitse koralen, in de kunstige bewerkingen van Bach, als Freu dich sehr, Ich ruf zu dir, Lobe den Hernn,  Schmücke dich,  Vater Unser en Nun danket alle Gott klinken resp. als openingslied, Kyrie en Gloria, avondmaalslied, afsluiting van de gebeden en als slotlied.  Al deze liederen zijn in ons huidige liedboek in Nederlandse vertaling terug te vinden en bij velen bekend.

Liturg is Helene van Noord. Zij zal de lezingen en gebeden verzorgen en een overdenking houden met als thema Voor een tijd een plaats van God .

Net als bij het orgelconcert in augustus zijn ook nu 85 aanwezigen toegestaan om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Iedereen wordt in de kerk om die reden naar zijn of haar plaats begeleid.  Aanmelden vooraf is noodzakelijk via musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of telefonisch op 0592 460618 (Inge Meinardi). Doe het tijdig want vol is vol.

De viering is ook via www.kerkomroep.nl (Adventskerk Assen) te volgen.

De toegang is gratis, maar we vragen vanwege het geringe aantal bezoekers dit keer een iets royalere bijdrage met een richtbedrag van € 7,50. Wie minder te geven heeft kan uiteraard ook komen. Het geld kan in collecteschalen na het concert, maar ook kan een bedrag overgemaakt worden op het rekeningnummer:  NL44 RABO 0373 7156 25 ten name van Wijkgemeente Vredenoord o.v.v. Musica Pro Deo.

Ook als u thuis meeluistert of de serie Musica Pro in het algemeen wilt steunen in deze tijden met minder publiek is uw bijdrage van harte welkom!

De werkgroep Musica Pro Deo.

« Terug naar het overzicht