Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Cantatedienst

Datum: zondag 27 januari
Tijd: 16:00 uur

‘Wär Gott nicht mit uns diese Zeit

So soll Israel sagen

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit

Wir hätten müssen verzagen….’

In het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo voeren koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep (ABC) op zondag 27 januari deze cantate (BWV 14) uit. Ze werd door Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) in 1735 voor de vierde zondag na Epifanie (ofwel Driekoningen) gecomponeerd en op 30 januari 1735 voor het eerst in Leipzig  uitgevoerd. De titel van deze cantate is dezelfde als die van het kerklied dat Martin Luther op 1534 schreef op basis van Psalm 124. Waarschijnlijk is dit de laatste door Bach gecomponeerde kerkelijke cantate. Het openingskoor heeft de vorm van een antiek motet: het is meerstemmig en de meespelende instrumenten hebben geen eigen partijen maar ondersteunen de stemmen. De rode draad van deze cantate is duidelijk: zonder Gods hulp en bescherming staat de mens machteloos tegenover bedreigingen en vijanden. Daarom eindigt zij ook met :

‘Gott sei Lob und Dank……’.

Het koor zingt daarnaast het motet ‘Herr, Gott, du bist unsre Zuflucht für und für’ voor achtstemmig koor van de Duitse componist en Bach-herontdekker Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847). Dit koorgebed met woorden uit Psalm 90 (‘Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht..’)werd voor het begin van het nieuwjaar geschreven en sluit qua thematiek goed aan bij de cantate

Voorganger is ds Helene van Noord. Koor en orkest van ABC staan onder leiding van Marion Bluthard, Vocale solisten zijn Elisabeth Kooy , sopraan – Jeroen Helder, tenor en Roele Kok,bas. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op het hoofdorgel.

De dienst in de Adventskerk begint om 16.00 uur. Bij de uitgang is een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten. We zien uit naar uw en jouw komst!


Deze cantatedienst wordt uitgevoerd in het kader van Musica pro Deo.

Voor meer informatie over Musica pro Deo wordt verwezen naar de webpagina’s ‘Kerkmuziek en liturgie‘ en ‘Bijzondere diensten‘.

De vieringen en concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek blijvend mogelijk te maken.

« Terug naar het overzicht