Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Cantatedienst

Datum: zondag 17 november
Tijd: 16:00 uur

Tijdens de cantatedienst in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo op zondag 17 november a.s. om 16.00 uur in de Adventskerk zullen koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Marion Bluthard de cantate: ‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist‘ (BWV 45) van  Johann Sebastian Bach uitvoeren. Vocale solisten zijn Judit Subirana Muntada, alt – Jeroen Helder, tenor – Yonathan van der Brink, bas.

De tekst van de cantate is ontleend aan Micha 6 vers 8 en Mattheus 7 verzen 22 en 23 waarin een samenvatting van Gods ‘geboden’ wordt gegeven.

‘Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist

und was der Herr von dir fördert, nämlich

Gottes Wort halten und Liebe üben

Und demütig sein vor deinem Gott’

Verder zingt het koor ‘Bekennen will ich Dich, O Herr’ van de componist en dirigent Carl Friedrich Zelter (1758-1832). Zelter was een van de beste vrienden van de grote dichter Goethe. Hij was ook de leraar van Mendelssohn en stimuleerde deze vroeggestorven componist  bij diens herontdekking van Bach’s Mattheus Passie.

Voorganger is ds Helene van Noord. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en –  zowel voor enkele solostukken als de begeleiding van de gemeentezang – het hoofdorgel. Als vanouds is de toegang gratis maar er is wel een uitgangscollectie die van harte wordt aanbevolen.


Deze cantatedienst wordt uitgevoerd in het kader van Musica pro Deo.

Voor meer informatie over Musica pro Deo wordt verwezen naar de webpagina’s ‘Kerkmuziek en liturgie‘ en ‘Bijzondere diensten‘.

De vieringen en concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek blijvend mogelijk te maken.

« Terug naar het overzicht