Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Cantatedienst

Datum: zondag 27 mei
Tijd: 16:00 uur

 

In het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo 2017 leveren koor en orkest van de Asser Bach Cantategroep (ABC) een grote bijdrage aan deze cantatedienst.

Allereerst wordt de cantate ‘Es ist ein trotzig und verzagt Ding’ (BWV 176) van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Bach schreef deze cantate voor zondag 27 mei 1725, (ook toen) de zondag na Pinksteren, waarop het feest van de heilige  drie-eenheid (God Vader, Zoon en Heilige Geest) wordt gevierd, Zondag Trinitatis. Deze cantate is de laatste  in de reeks van negen op teksten van de Leipziger dichteres Christiane Mariane von Ziegler (1695-1760). Aan de orde is Jeremia 17: 9 , in de Nieuwe Bijbelvertaling  vertaald als: ‘Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?’ Luther omschreef het hart als ‘Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herze’ ofwel ‘s mensen hart is koppig en bang. De korte cantate eindigt met een eenvoudig vierstemmig slotkoraal dat wordt gezongen op de melodie die Luther gebruikte voor zijn ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’ en eindigt met: ‘…dass du alleine König seist, hoch über alle Götter,Gott, Vater, Sohn und heilger Geist, der Frommen Schutz und Retter,ein Wesen, drei Personen.’

Verder brengt het koor het aan Bach toegeschreven motet ‘Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn’, een citaat uit Genesis 32:27: aartsvader Jakob worstelt een nacht lang met een onbekende in wie hij uiteindelijk een engel van God herkent die hij vervolgens dwingt hem te zegenen.

Medewerkenden

Voorganger in deze dienst is ds Helene van Noord. Koor en orkest staan onder leiding van Hoite Pruiksma. Wietse Meinardi bespeelt het kistorgel en begeleidt de gemeentezang op het hoofdorgel. Vocale solisten zijn Eske Tibben – alt, Christy Luth – sopraan en koorsolist Ronald Jan Hanhart – bariton

De dienst in de Adventskerk aan de Lindelaan begint zondag 27 mei om 16.00 uur. Bij de uitgang is er een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten. We zien uit naar uw en jouw komst!


Deze cantatedienst wordt uitgevoerd in het kader van Musica pro Deo.

Voor meer informatie over Musica pro Deo wordt verwezen naar de webpagina’s ‘Kerkmuziek en liturgie‘ en ‘Bijzondere diensten‘.

De vieringen en concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek blijvend mogelijk te maken.

« Terug naar het overzicht