Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Gesprek over rapport toekomstscenario’s: ‘Vredenoord Vitaal’

Datum: dinsdag 27 augustus
Tijd: 20:00 - 21:30 uur

Om goede afwegingen te kunnen maken in het vraagstuk over de toekomst van onze wijkgemeente en de vierplekken, hebben we de afgelopen weken in Vredenoord verschillende gesprekken gevoerd over ‘Wat betekent kerkzijn ten diepste voor u/jou?’. De wijkkerkenraad heeft het initiatief daartoe genomen, na een aanbeveling van de werkgroep “Toekomstscenario’s Vierplekken” in haar rapport ‘Vredenoord Vitaal’.

Dit rapport is in de ‘Vredenoord viert’ dienst van 26 mei jl. gepresenteerd en ook breder beschikbaar gesteld, maar is buiten de kerkenraad niet verder besproken. De wijkkerkenraad nodigt u nu graag uit om in gesprek te gaan met de werkgroep over het rapport zelf. Hebt u vragen aan de werkgroep? Was alles duidelijk? Heeft de werkgroep dingen over het hoofd gezien, wilt u iets toevoegen of corrigeren?

De hoofdmoot van de avond is een presentatie door de werkgroep en het gesprek van de werkgroep met de aanwezigen over hun vragen en opmerkingen. We beginnen met een korte uitleg van de voorzitter van de wijkkerkenraad, Henk Schoep, over het proces van beleidsvorming door de kerkenraad. Aan het eind van de avond reageert hij ook op wat er tijdens de bijeenkomst vanuit de gemeente is aangedragen.

Datum: dinsdag 27 augustus 2019

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Opstandingskerk

Namens de wijkkerkenraad, Henk Schoep, voorzitter

« Terug naar het overzicht