Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Horen van de gemeente t.a.v. de kerkkeuze van de wijkgemeente Vredenoord

Datum: donderdag 16 december
Tijd: 15:00 uur

Op 06 december a.s. zal de kerkenraad een voorgenomen besluit nemen over het gebruik van de beide kerkgebouwen. Daarna zullen de gemeenteleden de gelegenheid geboden worden om hun mening te geven over dit voorgenomen besluit. We hebben gekozen voor 3 bijeenkomsten. Om te voldoen aan de wens van het kabinet om na 17:00 uur zo weinig mogelijk contactmomenten te creëren is gekozen voor de volgende mogelijkheden, alle in hetzelfde kerkgebouw. Omdat de streamapparatuur in de Adventskerk staat, wordt dat de Adventskerk:

  • 1e: donderdagmiddag 16 dec van 15:00 uur tot 16:30 uur
  • 2e: vrijdagmiddag 17 dec van 15:00 uur tot 16:30 uur
  • 3e: zaterdagmorgen 18 dec van 10:00 uur tot 11:30 uur

De bijeenkomst op 16 december zal ook gestreamd worden en kan evt. ook op een later tijdstip bekeken worden. Om te voorkomen dat iedereen op dezelfde bijeenkomst komt en het maximaal toegestane aantal bezoekers overschreden wordt, is aanmelden van tevoren gewenst. Dat kan via het bekende e-mailadres aanmelden@vredenoord-assen.nl of telefonisch via de scriba 0592 347812. U kunt dan aangeven welke dag uw 1e, uw 2e en uw 3e voorkeur heeft. Als er voor één datum weinig aanmeldingen zijn, dan kan het zijn dat de deelnemers voor een andere dag gevraagd worden.

Het voorgenomen besluit zal zo snel mogelijk na 6 december aan u bekend gemaakt worden zowel per brief als via een soort ‘midweekbrief’. En natuurlijk op de website.

Namens de kerkenraad, de scriba Harrie van der Ploeg.

« Terug naar het overzicht