Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Musica pro Deo – cantatedienst met de ABCgroep (Vervalt)

Datum: zondag 23 januari
Tijd: 00:00 uur

De zo geliefde Musica pro Deo-diensten gaan ook in 2022 weer plaatsvinden. Helaas zal de eerste dienst op 23 januari i.v.m. de lockdown niet doorgaan.

De Asser Bach Cantategroep (koor en orkest) met solisten Han Warmelink (Bariton) en Eske Tibben (Alt) nemen het muzikale deel van deze middagdienst voor hun rekening. Voorganger is Helène van Noord.

Cantate 33
Cantate 33 van Johann Sebastiaan Bach gaat klinken vanuit het 30 stemmige ABC-koor en middels het uit 15 instrumentalisten bestaande ABC-orkest o.l.v. Marion Bluthard. Wietse Meinardi zorgt voor de continuo begeleiding, Mariette Holtrop laat de barokstrijkers schitteren met haar coaching en als aanvoerder van de strijkers.

Toen Cantate 33 in Leipzig in 1724 klonk, las men (conform kerkelijk jaar) de gelijkenis van ‘de Barmhartige Samaritaan’. Kerkelijke ambtsdragers verzuimen uit angst hulp te bieden en de Samaritaan, de allochtoon van toen, die met veel vooroordelen werd bekeken, bood ruimhartig hulp. Het zal u niet verbazen, dat de cantate bol staat van de boetedoening. In het vierde deel komt die gelijkenis nadrukkelijk ter sprake: Gib mir nur aus Barmherzigkeit – den wahren Christenglauben, en in het vijfde deel: Daß ich als mich selbst den Nächsten liebe. Hier refereert Bach aan het grote gebod om de Allerhoogste te respecteren en het even belangrijke gebod:  “… en je naaste als jezelf”. Kan het nog kernachtiger op de 3e zondag na Epifanie?

Muzikale inhoud
De cantate heeft zes delen. Het laatste deel is zoals altijd een koraal uit het Gesangbuch van toen. Muzikaal is het vijfde deel extra interessant: alle voorbehouden en tegenstellingen van de vaak miskleunende mens en de Allerhoogste lijken tenietgedaan in deze aria, die de wederzijdse liefde tussen God en mens bezingt. Twee duo’s concerteren in harmonie met elkaar: een vocaal duet van bariton en alt, en een instrumentaal duet van twee hobo’s, en uiteraard begeleid door continuo. Het kan haast niet mooier.

Welkom
ABC bereidt zich -zoals immer- uitstekend voor: Wij zien u graag om u mee te nemen in het muzikale verhaal van de beroofde man, die gered wordt door een moedige allochtoon. We luisteren samen als de alt zingt:

Wie furchtsam wankten meine Schritte – Hoe angstig wankelden mijn schreden,
doch Jesus hört auf meine Bittemaar Jezus luistert naar mijn smeken
und zeigt mich seinem Vater an.En pleit voor mij bij de Vader.

Tot zondag 23 januari, 16 uur Adventskerk. QR check bij binnenkomst. Opgave vooraf via musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of 0592 460618.

Omdat Musica niet helemaal Pro Deo kan zijn, in de zin van kosteloos, stellen we uw royale financiële bijdragen in de uitgangscollecte bijzonder op prijs. U kunt ook geven via het collecte-item in de Scipio app en via rekeningnummer NL 44 RABO 0373 7156 25 t.n.v. Wijkgemeente Vredenoord onder vermelding van Musica Pro Deo. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.

« Terug naar het overzicht