Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Musica pro Deo – cantatedienst met strijkers van de ABCgroep

Datum: zondag 19 september
Tijd: 16:00 uur

Voor de zomer hadden we goede hoop dat we in september, na lange tijd, weer een Cantatedienst zouden kunnen vieren met het koor en het orkest van de Asser Bach Cantategroep. Op het programma zouden enkele delen staan uit de Hohe Messe van Johan Sebastian Bach. Maar nu de datum begint te naderen hebben we die hoop toch een beetje bij moeten stellen. De besmettingscijfers in de regio laten niet toe dat we met én een koor én orkestleden én aanwezigen in één ruimte verkeren.

Desalniettemin heeft de ABC groep onder leiding van Marion Bluthard een aantal prachtige stukken gekozen voor strijkers, die in de viering ten gehore gebracht zullen worden. Namelijk twee fuga’s uit delen van de reeds genoemde Hohe Messe.

Ofschoon de Hohe Messe qua omvang eerder bedoeld was voor de concertzaal dan voor de kerkdienst, zullen we stil staan bij de liturgische momenten waar de delen voor bedoeld zijn.

Naast Bach komt ook een wat jongere tijdgenoot en collega uit Engeland voorbij. Van William Boyce (1711-1779) wordt een van zijn, korte, symfonieën gespeeld door de strijkers van ABC.

Ook Wietse Meinardi zal zich als de organist niet onbetuigd laten. Er zal dus kortom genoeg moois te horen zijn. Daar mogen we ons op verheugen. En laten we hopen dat het de opmaat mag zijn van een feestelijk muzikaal najaar.

Net als altijd is de toegang gratis (de muziek hoort immers bij de dienst). Er wordt, indien voor u mogelijk, een ruimhartige bijdrage gevraagd in de vioolkist of via de bank.

Op dit moment is er om corona-redenen nog een beperking aan het aantal bezoekers. Wilt u zich daarom ruim op tijd aanmelden? Dat kan via: musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of telefonisch bij Inge Meinardi 0592 460618.

Graag tot ziens, live of via de live-stream op zondag 19 september 16:00 uur in de Adventskerk.

Voorganger in deze dienst is ds. Helène van Noord


Deze cantatedienst wordt gehouden in het kader van Musica pro Deo. Meer informatie kunt u vinden op de webpagina’s Kerkmuziek en Liturgie en Bijzonder diensten.

« Terug naar het overzicht