Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Musica pro Deo – ARPEGGIO – A Festival of Lessons and Carols

Datum: zondag 19 december
Tijd: 15:30 uur

Op zondag 19 december om 15:30 uur brengt Arpeggio met dirigent Jaap de Kok  A Festival of Lessons and Carols in de Adventskerk in Assen. Voor het kamerkoor, een van de vaste koren voor Musica Pro Deo, is dit het eerste publieke optreden sinds het begin van de Coronatijd.
 
Let op: de aanvangstijd is 15:30 uur (i.p.v. 16:00 uur)
Toegang met coronacheck.
Aanmelden is verplicht i.v.m. een beperkt aantal zitplaatsen. Stuur een mail naar musicaprodeo@vredenoord-assen.nl of bel naar 0592 460618

Jaap de Kok
Jaap de Kok (*1998) is – na het afscheid van Peter Siebesma – sinds september 2021 de nieuwe dirigent van Arpeggio. Ondanks zijn leeftijd heeft hij al een indrukwekkende staat van dienst.
Aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen behaalde hij cum laude zijn Bachelor Orgel. Hij volgde daar ook het hoofdvak piano en sinds enige jaren studeert hij er tevens de hoofdvakken koordirectie en zang.
Hij leidt het Agricola Consort in de Martinikerk te Groningen en cantatediensten in de Grote Kerk te Leeuwarden. Hij is dirigent voor het Gereformeerd Groninger Mannenkoor, cantor van de Wijkgemeente Martinikerk te Groningen, hij geeft orgel- en pianolessen en is actief als begeleider van koren. Daarnaast is hij als docent verbonden aan het Roder Jongenskoor. Kortom: een multitalent!
 
A Festival of Lessons and Carols
Het Festival of Lessons and Carols is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de erediensten rond kerst. Maar tot laat in de 19e eeuw werden Carols als te wereldlijk beschouwd voor de kerkdienst en werden ze alleen maar gezongen door mensen die langs huizen gingen. Maar dankzij hun groeiende populariteit werden de Carols steeds vaker in de kerkelijke koor- en samenzang opgenomen. Een Engelse bisschop, Edward White Benson, probeerde vervolgens via negen eenvoudige lessen in de vorm van bijbellezingen en 9 Carols de mensen in kersttijd de kroeg uit en de kerk in te krijgen. En zo werd anno 1880 in het Engelse Truro een mooie traditie geboren.

Liturgie
Ook de vesper van 19 december zal bestaan uit 9 Lezingen en Carols, met Kees Richters en Machteld Koning als liturgen en Wietse Meinardi als organist. Onder de Carols zijn bekende ‘meezingers’ als Er is een roos ontloken en Hark! The herald angels sing. Daarnaast brengt het koor O Nata Lux, O Licht geboren uit Licht, en A Hymn to the Virgin, waarbij koor 2 de echo zal zijn van koor 1. In het Sweelinckjaar is er natuurlijk ook een licht en dansend stuk van deze componist: Hodie Christus Natus Est, Heden is Christus geboren. Bijzonder is dat de componiste van een ander lied, A solis ortus cardine , Geke Bruining- Visser, persoonlijk naar Assen komt om het koor te helpen bij het instuderen van deze carol!

Omdat Musica niet helemaal Pro Deo kan zijn, in de zin van kosteloos, stellen we uw royale financiële bijdragen in de uitgangscollecte bijzonder op prijs. U kunt ook geven via het collecte-item in de Scipio app en via rekeningnummer NL 44 RABO 0373 7156 25 t.n.v. Wijkgemeente Vredenoord onder vermelding van Musica Pro Deo. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.
 
We zien uit naar uw en jouw komst!
Van harte welkom!

« Terug naar het overzicht