Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Oosterhuisvesper

Datum: zondag 25 november
Tijd: 16:00 uur

Geschreven staat uw Naam, vesper op de drempel van gedenken naar verwachten

“Doe mij binnengaan in het oord van rust en vrede dat genoemd wordt met uw naam”. Met dat lied van Huub Oosterhuis, zal op 25 november a.s. de vesper in de Adventskerk beginnen. Het is geschreven als Requiem gezang en past daarmee helemaal in de sfeer van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we onze doden gedenken. We kijken terug op voltooid leven. Maar tegelijkertijd kijken we vooruit. Want een week later begint de periode van Advent. Tijd van hoopvolle verwachting. We leven verder. Mét wie ons lief waren in het hart en mét wie ons lief zijn om ons heen. En met de Naam die er bij is, in sterven en geboren worden: Ik Zal Er Zijn.

In het oevre van Huub Oosterhuis loopt deze hoopvolle gedachte als een rode draad. Wat er ook gebeurt in een mensenleven, wat zij ook verzinnen aan heil en onheil, de Eeuwige is er bij, zo getuigt de Naam. In veel liederen die 25 november zullen klinken komt dat gegeven terug. Aan het slot van de vesper een lied dat over Advent en Kerst heen reikt naar Pasen, over een bloeiende woestijn en terugkeer naar het oord van de levenden.

Iedereen is van harte welkom om mee te vieren, te bidden en te zingen.

Projectkoor o.l.v. Dick Dijk
Jan de Roos Piano
Berta van der Kolk Fluit
ds. Helene van Noord Liturg


Deze vesper wordt uitgevoerd in het kader van Musica pro Deo.

Voor meer informatie over Musica pro Deo wordt verwezen naar de webpagina’s ‘Kerkmuziek en liturgie‘ en ‘Bijzondere diensten‘.

De vieringen en concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek blijvend mogelijk te maken.

« Terug naar het overzicht