Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Spreken over je levenseinde

Datum: woensdag 13 februari
Tijd: 19:30 uur

Dat is niet makkelijk. Dat vraagt moed. Het is te vroeg – je moet er nog niet aan denken. Of je zit midden in behandelingen en alles wat daarbij komt kijken. Het is te confronterend. Of je wil er wel over spreken, maar je partner niet…

Toch is het zo dat mensen opgelucht zijn als ze het gesprek wel aangaan. Omdat het goed is om als naasten van elkaar te weten hoe je er in staat. Ook omdat niet alles duidelijk is, en het helpt als je weet wat er (on-)mogelijk is. En wat het inhoudt: palliatieve sedatie – euthanasie – niet-reanimeren, dat soort termen.

Joke van Beveren (kerkelijk werker Vredenoord) en Elly Veldman (Ouderenpastor PGA) komen deze vragen tegen in hun pastorale werk. Ze zullen er uitleg over geven, met u in gesprek gaan en
zo mogelijk vragen beantwoorden.

Op twee plekken is eenzelfde avond gepland:

  • woensdag 13 februari 19.30 in de Adventskerk
  • dinsdag 26 februari 19.30 uur in de Bron.

Graag ontvangen we uw opgave, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

joke-vanbeveren@hotmail.com, telefoon 0592-788603

veldman@dedrieklankassen.nl, telefoon 0593-565259

« Terug naar het overzicht