Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Toelichting uitvoering / betekenis van het kruis – expositie ‘Kruizen uit huizen’

Datum: dinsdag 4 april
Tijd: 20:00 uur

Informatieavond

Op dinsdagavond 4 april om 20.00 uur geven vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen in de Adventskerk een toelichting op de uitvoering en betekenis van het kruis.

Expositie Kruizen uit huizen in de Adventskerk

Rond de Lijdenstijd en Pasen is een groot aantal kruizen, afkomstig uit diverse geloofsgemeenschappen te zien. Het gaat dan om een grote variatie aan kruizen uit zowel godshuizen als uit woonhuizen. De kruizen werden ingebracht door (leden van) de Rooms-Katholieke Parochie, de Koptische kerk, de Armeense Kerk, de Iraanse/Farsi Geloofsgemeenschap en de Oekraïens Orthodoxe kerk. Ook leden van de Protestantse Kerk Assen leverden kruizen aan.

De tentoonstelling werd zondag 12 maart jl. onder grote belangstelling ingeleid door ds. Helene van Noord en muzikaal opgeluisterd door duduk-speler Nicolai Romashuk en de Schola Cantorum Gregoriana Assen.

Bezoek, nadere informatie en excursie.

De expositie is tot 5 mei te bezoeken op zondagmorgen rond het Morgengebed van 10.00 uur, op dinsdag- en donderdagmiddag van 12.00 – 13.30 uur en op vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.

Op zaterdagmiddag 29 april is er een excursie naar twee Asser kerkgebouwen: de Mariakerk van de RK Parochie aan de Dr. Nassaulaan en de Koptische Kerk, Talmastraat 111. We verzamelen ons om 14.00 uur in de Mariakerk en gaan omstreeks 15.30 uur naar de Koptische Kerk. Opgave voor de excursie graag naar: reinder.vandermolen@gmail.com

Welkom!

Kerk en Kunst Vredenoord

« Terug naar het overzicht