Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Vesper met Euwe en Sybolt de Jong en zangersensemble

Datum: zondag 25 maart
Tijd: 16:00 uur

Muziek voor de passietijd

Zondagmiddag 25 maart wordt in de Adventskerk weer een muzikale vesper gevierd in de reeks Musica Pro Deo.

Het ensemble DeJongDeJong vertolkt in deze vesper muziek voor de passietijd uit diverse windstreken. We horen Amazing Grace (Barack Obama zong het ooit, zomaar vanuit het niets) en de hymne Nearer my God.

Ook klinkt het ontroerende Tebe Poem (Tot U zingen wij) van de Russische componist Sergei Rachmaninov. Van William Byrd hoort u een sober, driestemmig Kyrie.

Het hoogtepunt van de middag is het schitterende motet O Jesu Christ, mein Lebens Licht, BWV 118 van Joh. Seb. Bach.

Aan het slot van de vesper klinkt de avondbede Abide with me.

Sybolt de Jong schreef een prachtig arrangement. Het slotcouplet zingen we gezamenlijk.

Euwe de Jong improviseert en begeleidt de samenzang.

Hij neemt zijn broer Sybolt én twee kofferharmoniums mee.

Samen ondersteunen ze een vocaal ensemble van vier zangers:

  • Rienk de Jong,
  • Elbert de Jong,
  • Gerben Bos (ooit zongen ze samen als jochies van 7/8 jaar in het Roder Jongenskoor van Bouwe Dijkstra) en
  • de jonge sopraan Lette Vos uit Utrecht.

De toegang is gratis, bij de uitgang is er een deurcollecte als welkome bijdrage in de kosten.

Liturg in deze vesper is Machteld Koning.

 


Deze vesperdienst wordt uitgevoerd in het kader van Musica pro Deo.

Voor meer informatie over Musica pro Deo wordt verwezen naar de webpagina’s ‘Kerkmuziek en liturgie‘ en ‘Bijzondere diensten‘.

De vieringen en concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek blijvend mogelijk te maken.

« Terug naar het overzicht