Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Vesper met het Bragi a-capellakoor uit Groningen

Datum: zondag 25 februari
Tijd: 16:00 uur

Op 25 februari zingt het a-capellakoor van Bragi uit Groningen in de vesper in de Adventskerk.

We laten dirigent Rein de Vries aan het woord over het koor en de muziek die het koor gaat uitvoeren in de Musica pro Deo viering:

Bragi is een studenten-muziekvereniging die opgericht werd in 1882. Aanvankelijk alleen als koor, wat later ook met een orkest, en in 1968 werd als derde geleding het a-capellakoor opgericht. Sinds 1980 sta ik voor dit koor en ik heb altijd geprobeerd om de programma’s breed in te vullen. Dus werken uit renaissance tot en met hedendaags. Verder probeer ik ongeveer gelijke delen wereldlijke en geestelijke muziek te programmeren. Hoewel het a-capellakoor niet een kerkelijk koor is vind ik het een voldoening geven om de geestelijke muziek ook in een passende kerkelijke situatie ten gehore te brengen. Op 25 februari zullen wij een aantal stukken uit ons huidige programma uitvoeren. Ik zal hier in het kort iets over deze stukken vertellen.

Bij de Introïtus beginnen we met Wie der Hirsch schreiet van Hugo Distler. In deze korte zetting van de bekende tekst uit psalm 42 is een sterk contrast te horen tussen het haastig dorstende hert en het verlangende smachten van de gelovige ziel.

Als lofprijzing zingt het koor vervolgens een zetting van Psalm 104 van Jan Pieterszoon Sweelinck. We zingen de eenstemmige psalmmelodie voorafgaand aan de vijfstemmige koorversie.

Als psalmengebed zingt Bragi van Felix Mendelssohn de dubbelkorige Psalm 22. Daarmee wenden we onze blik al in de richting van de passietijd met de tekst Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten. Mendelssohn was heel goed bekend met de muziek van zijn barokke voorgangers Schütz en Bach en dat is in dit motet goed te horen. Maar het idioom van dit stuk is natuurlijk wel volop romantisch, met grote contrasten in dynamiek, die heel expressief werken. Zo klinkt in de recitativische soli de eenzame, angstige mens door, soms bijna overweldigd door de forse tutti-gedeelten, dan weer getroost door warme koorklanken.

Hierna op twee plaatsen in de liturgie twee psalmcomposities van de Estische componist Cyrillus Kreek die leefde in de eerste helft van de 20ste eeuw. Prachtige muziek in een eigen idioom, met veel wortels in de volksmuziek.

Ten slotte zingt het koor van de Noorse componist Ola Gjeilo het stuk Northern Lights. De componist bezingt hier de schoonheid van het noorderlicht en maakt daarvoor gebruik van een gedeelte uit het Hooglied: Mooi bent u, mijn vriendin.

Ik wens u al vast een mooie vesper.

Rein de Vries

Zondag 25 februari 16:00 uur Adventskerk

Liturg Machteld Koning

Organist Wietse Meinardi

« Terug naar het overzicht