Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Vesper met medewerking van de Vespercantorij

Datum: zondag 27 oktober
Tijd: 16:00 uur

Tegen de achtergrond van Allerheiligen ( 1 november) richten we ons tijdens de vesper van 27 oktober in lied en lezing op het ‘land van de over-oever’: de avondhymne opent al met: ‘Er is een land van louter licht waar heiligen heersers zijn’. De tekst ter overweging komt uit Deuteronomium 34: Mozes die, staande op de berg, het land aan de overkant wel helemaal aanschouwen mag; ernaar oversteken is echter niet voor hem weggelegd. ‘Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is’ (vs. 6b). Kan daarom ook hij een heilige genoemd worden? En hij is zeker, tot op de dag van vandaag, de enige niet!…

Het is de tweede keer dat de vesper-cantorij onder leiding van Dick Dijk zingt. Het concertante aandeel van de cantorij bestaat uit werken uit het midden van de twintigste eeuw van Nederlandse componisten uit de Rooms-Katholieke traditie: Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en Herman Strategier. De laatste twee werden, samen met Jan Mul, ook wel de ‘tres pueri’ genoemd, de ‘drie jongens’: ze waren niet alleen leerlingen van Andriessen, de invloed van hun ‘vader’ is, luisterend naar hun composities, onmiskenbaar.

De verschillende stukken hebben een duidelijke link met de liturgie van de Rooms-Katholieke kerk. In ‘O esca viatorum’, uit de 11-delige Laudes Vespertinae (Andriessen, 1946), wordt het brood bezongen: ‘O voedsel van de pelgrims’, maar ook ‘Jezus, onder de gedaante van het brood’. Een prachtige compositie voor 3-stemmig vrouwenkoor met orgel. Van Strategier zingen we ‘Salve regina’ en van De Klerk ‘Pater noster’.

Als canticum is gekozen voor het Magnificat/de lofzang van Maria, qua tekst bewerkt door Jannet Delver (als theoloog betrokken bij de Dominicuskerk te Amsterdam) en getoonzet door Thom Löwenthal, een werk dus uit onze eigen tijd, maar mooi aansluitend bij de stijl van de eerder genoemde drie componisten.

Het Magnificat wordt trouwens door cantorij en gemeente gezongen, zoals er ook op andere momenten tijdens de vesper ruimte is voor gemeentezang.

Uitvoerenden

  • Vespercantorij onder leiding van Dick Dijk
  • Organist: Wietse Meinardi
  • Liturg: ds. Jaap de Raadt

U bent van harte welkom!

De serie Musica pro Deo draait op giften: de toegang is gratis, maar een ruime gift bij de uitgang wordt zeer op prijs gesteld.


Deze vesper wordt uitgevoerd in het kader van Musica pro Deo.

Voor meer informatie over Musica pro Deo wordt verwezen naar de webpagina’s ‘Kerkmuziek en liturgie‘ en ‘Bijzondere diensten‘.

De vieringen en concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt wel een ruimhartige bijdrage bij de uitgang gevraagd om goede kerkmuziek blijvend mogelijk te maken.

« Terug naar het overzicht