Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Agenda

Zicht op Pasen: viering met muziek, zang en verhalen

Datum: dinsdag 9 april
Tijd: 15:00 - 17:00 uur

Het Paasfeest is het grootste en belangrijkste feest van de Kerk van alle eeuwen. De zes weken er aan voorafgaand zijn weken van bezinning. De Paasweek zelf, van Witte Donderdag tot en met Paasmorgen is gekleurd door de diepte- en de hoogtepunten in het verhaal van Jezus.

Onze wijkpredikanten en kerkelijk werker helpen ons met het voorbereiden op Pasen.

Verschillende bekende en ook wat minder bekende liederen passeren. Vooral bij die laatsten zullen we ondersteund worden door een flinke delegatie van de Vredenoord cantorij.

We beginnen om 15.00 uur en sluiten tegen 17.00 uur af.

Opgeven is nodig. Graag vóór dinsdag 2 april bij één van de werkgroep leden.

Hartelijk welkom aan alle Vredenoord bewoners in de Vijverkamer van de Vijverhof, Vredeveldseweg 75.

Voor vervoer kunt u bellen met Anne Nienhuis: 310504 of 06-53620430.


Namens de werkgroep “Dinsdagmiddag in Vredenoord”: Mini Hesselink (tel. 312714), Ali van Mechelen (tel. 867290).

 

« Terug naar het overzicht