Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Ambtsdragers gezocht

Zoals u inmiddels wel gelezen zult hebben is de kerkenraad druk met het “uitwerken” van het plan van aanpak “De levendigheid van onze wijkgemeente Vredenoord”.

Uiteraard kunnen wij dat niet als kerkenraad alleen en we willen dat ook niet alleen doen maar het liefst samen met zoveel mogelijk gemeenteleden. Voor allerlei projecten zijn wij op zoek naar deelnemers. Voor kortdurende projecten willen mensen zich nog wel een keer inzetten. Maar we hebben ook mensen voor een wat langer termijn (4 jaar) nodig: de ambtsdragers. In september vertrekken weer een aantal ambtsdragers en we willen voorkomen dat er vacatures ontstaan.

Op termijn zoeken we een kerkrentmeester (hoeft geen ambtsdrager te zijn), een ouderling of diaken voor Jeugd en Jonge ouders en Midden generatie en een nieuwe scriba.

Per direct zoeken we een ouderling of diaken voor het werkveld Vieren. Dat is een nieuwe functie. Er zullen gemeenteleden benaderd worden, maar wij hebben geen enkel bezwaar als u zich spontaan meldt voor één van deze functies! Graag zelfs.

Wilt u informatie over wat genoemde ambten inhouden dan kunt u bij mij (scriba) terecht.

Wij rekenen op uw aller inzet in het kader van de levendigheid in onze wijkgemeente!

De scriba Harrie van der Ploeg