Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Ambtsdragers gezocht

Per september 2022 vertrekt een flink aantal ambtsdragers. Gelukkig kunnen we ook een aantal nieuwe mensen welkom heten, maar er blijven nog meer mensen nodig. Iets voor u?!

Als kerkenraadslid denkt, handelt en besluit u mee over alles wat onze wijkgemeente aangaat. Samen proberen we daarmee vorm te geven aan de gemeenteopbouw.

De kerkenraad van Vredenoord vergadert maandelijks, in principe op de eerste maandag van de maand; met uitzondering van de zomermaanden.

Op dit moment hebben we een vacature voor kerkrentmeester.

Vacature kerkrentmeester

Vredenoord heeft twee kerkrentmeesters die beiden hun werk doen binnen Vredenoord èn deel uitmaken van het Assense College van Kerkrentmeesters. Voor één van die plekken is er een vacature. Er is werk op Vredenoord niveau en op Assens niveau. De setting is niet eenvoudig, nu de krimp zich voortzet en inkomsten verder afnemen.

U verdeelt het werk en werkt nauw samen met de andere kerkrentmeester Sjaak Goedvolk. Wat houdt de taak van beide kerkrentmeesters dan in?

  • Verantwoordelijkheid voor de gebouwen. Dat betekent dat u in bestuurlijke zin spin in het web bent voor de Opstandingskerk en ook voor de Adventskerk die we zoals het er nu uitziet nog twee jaar langer kunnen huren.
  • Daar hoort ook het contact bij met de Pinkstergemeente, huurder van de Opstandingskerk
  • Thema’s zijn bv onderhoud, herinrichting kerkzaal Opstandingskerk, huurcontract Adventskerk, besteding legaten
  • U werkt nauw samen met de coördinatoren van de beide kerkgebouwen, de wijkpenningmeester en de coördinator van het beam & stream team voor beeld en geluid.
  • Verantwoordelijkheid voor de wijkkas, samen met de penningmeester.

De tweede kerkrentmeester kàn ambtsdrager zijn (ouderling), maar dat hoeft niet. Het zou wel fijn zijn. Een ouderling kerkrentmeester maakt ook deel uit van de wijkkerkenraad en denkt, handelt en besluit dus mee over het geheel van de wijkgemeente. Een kerkrentmeester die geen ouderling wordt, maakt dus geen deel uit van de wijkkerkenraad. Maar hij/zij doet het werk in de wijk en maakt ook deel uit van het College van Kerkrentmeesters.

De kerkenraad van Vredenoord vergadert maandelijks, in principe op de eerste maandag van de maand; met uitzondering van de zomermaanden. Het College van Kerkrentmeester vergadert eens in de twee maanden, op de eerste dinsdagavond van de oneven maanden.

Het is een pittige functie waarvoor nodig is dat u feeling en affiniteit hebt met financiën en gebouwen. Ook zal het helpen als u een stevige bestuurlijke of organisatorische inbreng kunt hebben. Maar: gaandeweg kunt u natuurlijk ook van alles leren. U werkt in het hart van de wijkgemeente en van de PKA en bent betrokken bij het hele reilen en zeilen van de kerk.

Als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de andere kerkrentmeester, ouderling Sjaak Goedvolk. Contactgegevens: e-mail s.goedvolk@planet.nl, telefoon 06-12368215.