Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen in het donker

Contact kerkelijk werker

Mw. Joke van Beveren
Koningsmantel 19
9404 ML Assen
Tel. 0592 788603 (het best te bereiken tussen 18:00 en 19:00 uur).
E-mail: jokevanbeveren@kpnmail.nl

 

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route