Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contact kerkenraad

Voorzitter

Dhr. H.F. (Henk) Schoep, tel. 0592 371564, e-mail: henkf@schoep.net

Vicevoorzitter

Mw. J.J. (Jenneke) Netjes, tel. 0592 302806, e-mail: jenneke@jjnetjes.nl

Scriba

Dhr. H. (Harrie) van der Ploeg, tel. 0592 347812, e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl

Predikant

Ds. R.H.W. (Roeland) Busschers, tel. 0592 340583, e-mail: r.h.w.busschers@kpnplanet.nl

Predikant

Ds. H. (Helène)van Noord, tel. 0592 300388, e-mail: h.van.noord@planet.nl

Notulist

Mw. I. (Inge) Gaasbeek

 

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route