Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Rouwen

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht. Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Op verschillende plaatsen kunnen mensen samenkomen voor een begrafenis of een crematie: in de Adventskerk of Opstandingskerk, in de aula van de Boskamp, in een verzorgingshuis of thuis.

Neem bij overlijden van een dierbare contact op met één van de predikanten. Een dienst ter nagedachtenis van de overledene wordt in overleg met de predikant samengesteld.

Rond de Adventskerk is een uitvaartteam beschikbaar om met u mee te denken, om u te begeleiden, om een en ander voor u uit te voeren en om na de dag van het afscheid met de nabestaanden terug te kijken.

Het team bestaat uit ds. Helène van Noord en enkele toegeruste vrijwilligers uit de gemeente.

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar (eind november) worden de overledenen herdacht. De nabestaanden worden voor deze gedachtenisdienst uitgenodigd.

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route