Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Contact moderamen

Voorzitter kerkenraad

Mw. J.J. (Jenneke) Netjes, tel. 0592 302806, e-mail: voorzitter@vredenoord-assen.nl

Vicevoorzitter kerkenraad

Vacant

Scriba kerkenraad

Dhr. H. (Harrie) van der Ploeg, tel. 0592 347812, e-mail: scriba@vredenoord-assen.nl

Predikant

Ds. R.H.W. (Roeland) Busschers, tel. 0592 340583, e-mail: r.h.w.busschers@kpnplanet.nl

Predikant

Ds. H. (Helène) van Noord, tel. 0592 300388, e-mail: h.van.noord@planet.nl

Pastoraat

Mw. I. (Inge) Gaasbeek, tel. 06 25383190, e-mail: pastoraat@vredenoord-assen.nl

Secretaris diaconaat

dhr. H. (Henk) Siekmans, tel. 06 25350084, e-mail: diaconie@vredenoord-assen.nl

Financiën en beheer

Mw. M. (Mijntje) Hennipman, tel. 0592 318353, e-mail: hennipmanmijntje@kpnmail.nl

Communicatie en leren

Vacature. Neem contact op met de scriba (zie boven) als u vragen en/of opmerkingen heeft over het werkveld ‘Communicatie’.

Notulist

Dhr. S. (Sjaak) Goedvolk

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route