Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Coördinator kosterwerkzaamheden in de Opstandingskerk

Onze huidige coördinator voor het kosterwerk in de Opstandingskerk, Fred Veldwisch, heeft te kennen gegeven dat hij gaat stoppen met deze taak en wel per 1 januari 2022. De kerkenraad betreurt zijn vertrek zeer, maar heeft uiteraard respect voor zijn keuze om na 11 (!) jaar dit werk neer te leggen. Wij zijn hem zeer erkentelijk.

Daarom is het moderamen nu op zoek naar iemand uit onze gemeente die het coördinatorschap per 1 januari 2022 over wil overnemen.

Waar is de coördinator verantwoordelijk voor:

 • Heeft overzicht en inzicht van hetgeen zich in en om de Opstandingskerk afspeelt.
 • Heeft een korte lijn met de coördinator van de Pinkstergemeente en de coördinator van de Adventskerk
 • Plant op aanvraag van gebruikers de zalen in de kerk en adviseert omtrent gebruik van die zalen
 • Houdt toezicht op schoonmaak, gebruik en onderhoud van het gebouw
 • Zorgt voor een adequate financiële- en reservering administratie
 • Zorgt voor de uitvoering van inkoop en klein onderhoudswerk
 • Verzorgt het rooster voor de kosters ten behoeve van de doordeweekse activiteiten en de zondagse diensten
 • Verzorgt, in een team met andere coördinatoren, bereikbaarheid, planning en uitvoering van uitvaarten
 • Draagt zorg voor de gebouwgebonden (energie, warmte, ventilatie en water) systemen.
 • Is desgewenst aanwezig bij grote bijeenkomsten in de Opstandingskerk

Wij zien in de nieuwe coördinator iemand die:

 • Het leuk vindt om veel contacten aangaande het gebouw te onderhouden
 • Leiding kan geven, initiatief neemt, vraagbaak is bij operationele kwesties
 • Basiskennis heeft van Word en Excel
 • BHV opgeleid is of dat wil gaan doen
 • Het moderamen kan adviseren aangaande gebruiksaspecten

Perspectief:

Het coördinatorschap is in ontwikkeling, dwz dat werkzaamheden in overleg kunnen worden overgedragen aan leden uit de bestaande kostergroep of misschien aan een hulpcoördinator. Het coördinatorschap vergt per week ongeveer 5 a 10 uren aan tijd. Een aantrekkelijke vrijwilligersvergoeding staat hier tegenover.

Vredenoord is in beweging; we zijn nog in het keuzeproces van een definitieve vierplek. Een serieuze uitdaging, ook voor de coördinator. De coördinator onderhoudt actief een breed spectrum aan contacten van de Opstandingskerk: Eigen gebruikers, de Pinkstergemeente, uitvaartondernemers, onderhoudsdiensten, etc. De Opstandingskerk is eigendom van de Protestantse Kerk Assen en in beheer bij het College van Kerkrentmeesters.

Is dit wat voor u, of kent u iemand die hier geschikt voor zou zijn? Wilt u dat dan, bij voorkeur voor 25 november, doorgeven aan ondergetekenden? Ook bij vragen kunt u hen benaderen.

Jenneke Netjes, vicevoorzitter, jenneke@jjnetjes.nl, telefoon: 06-43492495 OF

Henk Siekmans, lid moderamen, henk.siekmans.assen@kpnmail.nl, telefoon 06-25350084.


Een overzicht van alle vacatures en oproepen aan gemeenteleden kunt u hier bekijken.