Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

De Vaart Vakantie Week

De Vaart Vakantie Week is dit jaar van zaterdag 11 mei tot zaterdag 18 mei 2019.

Deze vakantie vindt plaats in het nieuwe zorghotel op landgoed Hydepark in Doorn. De diaconieën van de Protestantse Kerk Nederland  en het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen, die zorg nodig hebben. De ligging van het hotel is prachtig op het oude landgoed op de Utrechtse Heuvelrug.

Wie komen voor deze vakantie in aanmerking?:

  • Mensen, die niet zo gemakkelijk op vakantie gaan en die geen of weinig zorg nodig hebben. Dit zijn veelal mensen, die nog zelfstandig wonen in een aanleunwoning of verzorgingstehuis.
  • Ouderen, al dan niet met een haperende gezondheid.
  • Mensen jong of oud, die zijn aangewezen op zorg en/of rolstoel gebonden zijn.
  • Echtparen, waarvan man of vrouw zorg nodig heeft, terwijl de ander nog vitaal is.

Heeft u belangstelling voor deze vakantieweek of kent u iemand, die ervoor in aanmerking zou willen komen, geef dat dan door aan een van de onderstaande commissieleden.

U kunt zich dit jaar – 2019 – tot 23 februari aanmelden.

Henny de Rooy, Tel 06 39394837, e-mail:  hcderooij@home.nl

Peter Ehmen, Tel 0592 345455,     e-mail:  phe.ehmen@kpnplanet.nl

De werkgroep De Vaart, die deze vakantie organiseert, staat onder verantwoordelijkheid van de diaconale vakantiecommissie van het College van Diakenen.

Wilt u méér weten? Laat u dan informeren door een van de bovenstaande commissieleden of door de coördinator van de vakantieweek, Mw. Ineke Meerman, tel 0528-278133. Haar e-mailadres is himeerman@gmail.com