Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Dienst van Schrift en Tafel op 31 januari 2021

Het is bijna een jaar geleden dat we voor het laatst de Maaltijd vierden in Vredenoord. Steeds schoven we het voor ons uit, met de gedachte “als we het straks weer normaler is en we bij elkaar kunnen zijn, dán vieren we Avondmaal”. Maar dat straks kwam telkens verder weg te liggen. Langzamerhand begon het bij de diaconie wat te schuren. “We missen iets, iets wezenlijks”, zeiden sommige diakenen. “Het delen van brood en wijn is zo essentieel voor ons beleven van verbondenheid met elkaar, met Christus, kunnen we niet een vorm vinden waarin we de Maaltijd vieren met elkaar, ook al zijn we niet bij elkaar?”

Vanwege dat verlangen gaan we het proberen. Avondmaal vieren thuis. Want daar komt het natuurlijk op neer, doordat we nog niet samen kunnen zijn in de kerk. Als in de uitzending van de kerkdienst van 31 januari brood en wijn worden gedeeld, kunnen u en jij thuis ook brood en wijn nemen, dat je voor aanvang van de uitzending klaarzet.  Dat kan op drie manieren:

  1. Je kunt zelf voor het brood en de wijn zorgen.
  2. U kunt het brood, dat speciaal voor de dienst gebakken zal worden, laten brengen door de diakenen op zaterdagmiddag 30/1 tussen 12.00 u – 13.00u.
  3. Of je komt het brood zelf halen op zondagmorgen de 31e, bij de Opstandingskerk, tussen 9.00 en 9.30u. U bent dan tijd weer thuis voordat de uitzending begint.

Bij alle drie de mogelijkheden betekent het dat u zelf voor de wijn of druivensap zorgt.

Wilt u het brood laten brengen op zaterdag, dan kunt u zich tot uiterlijk donderdagavond 28 januari melden bij Femmy Liebeek, email l.j.liebeek@home.nl, tel. 0592 340429 of 0623095735

Uiteraard hebben we nagedacht over de mensen die een glutenallergie hebben. We hebben nog geen praktische en haalbare oplossing gevonden om hen te voorzien van het juiste brood. We vertrouwen erop dat zij er zelf voor zullen zorgen.

Voor ons allemaal is deze vorm een experiment met als doel verbondenheid vieren en ervaren. We hopen in elk geval dat het bij u en jou zo zal voelen. Graag ontvangen we daarom na deze dienst en wijze van Avondmaal vieren uw en jouw reactie!