Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Duo-expositie ‘Vrijheid in Woorden’

Het jaar 2020 heeft als thema 75 jaar Vrijheid. Rond dit thema worden landelijk veel activiteiten, bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Ook de werkgroep Kerk en Kunst Vredenoord wil een bijdrage leveren aan de viering van 75 jaar vrijheid door het organiseren van een inbrengtentoonstelling met als titel:  Vrijheid in Woorden. Dit keer geen geschilderde beelden – al zullen enkele schilderijen van Henk ter Horst dit thema omlijsten – maar teksten, die beelden oproepen. Teksten, die oproepen tot nadenken over: wat betekent vrijheid voor mij, voor mijn omgeving, voor de wereld. Dat nadenken is nodig, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid vraagt om onderhoud.

Als we over vrijheid spreken dan gaan de eerste gedachten uit naar begrippen waar we vrij van zijn: bijv. van bezetting, van dwang, van beperkingen van meningsuiting en van mobiliteit.

Naast vrijheid van is er ook vrijheid om: vrij zijn om te genieten, je te ontplooien, te worden wie je wilt zijn,  je leven te veranderen, jezelf te accepteren, de wereld een beetje beter te maken enz. Die vrijheid heeft zeker ook grenzen: bijv. daar waar de vrijheid van anderen wordt beperkt, waar de maatschappij wordt ontwricht, waar de natuur wordt geschaad.

Wat is nu de bedoeling? Wij willen graag weten wat vrijheid voor u en jou betekent, in het hier en nu en/of in de toekomst. Het gaat dus niet om terugkijken maar vooruit kijken.  Dat kan met een eigen tekst of met een citaat uit een gedicht, boek, krant enz., dat verwoordt wat u/je voelt of voor u/ jou van betekenis in het eigen leven is (geweest). We denken daarbij aan een tekst die niet langer is dan 50 woorden. Inzenden graag voor 1 maart 2020 naar Cees Hoekstra, email: cshoekstra@gmail.com of Wilt Lengkeek, email: we.lengkeek@quicknet.nl

Inzendingen die zich daarvoor lenen worden afgedrukt in een grote letter in de periode april en mei 2020 op panelen tentoongesteld in zowel de Advents- als de Opstandingskerk. Bij voldoende deelname worden de teksten na een aantal weken gewisseld.

Tenslotte:

  • Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij
  • Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur

Dietrich Bonhoeffer, Duits theoloog, geëxecuteerd op 9 april 1945 vanwege betrokkenheid bij een aanslag op Hitler


Kerk en Kunst Vredenoord

Cees Hoekstra, Kees den Boer, Reinder van der Molen en Wilt Lengkeek