Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Groothuisbezoeken in Vredenoord

Graag nodigen wij u en jou uit om deel te nemen aan één van de komende groothuisbezoeken. Centraal staan daarin kennismaking én het onderlinge gesprek. U bent van harte welkom om hier aan deel te nemen!

Het thema is “Ken je mij?”

Twee jaar geleden was dit het thema van de serie groothuisbezoeken die vanwege de covid-pandemie voortijdig moest worden afgebroken. We pakken met hetzelfde thema de draad als het ware weer op en  hopen vooral elkaar weer te ontmoeten. Want er is ongelooflijk veel gebeurd juist in een tijd waarin het leven veelal letterlijk tot stilstand kwam. En dat betekent dat we veel hebben om bij te praten!

Naast het gezamenlijk omkijken zijn deze groothuisbezoeken bedoeld om met elkaar vooruit te kijken. Hoe ziet de toekomst van onze wijkgemeente Vredenoord er uit? Hoe kunnen we meer onszelf worden én hoe willen we als Vredenoord bekend staan? Grote vragen die het meer dan waard zijn om samen te bespreken. En wie weet, dragen deze ontmoetingen wel bij aan het vinden én gaan van een gezamenlijke weg de toekomst tegemoet!

U begrijpt, we zouden het bijzonder op prijs stellen als u mee doet. Vervoer hoeft daarbij nooit een probleem te betekenen, want daar is samen altijd een oplossing voor te vinden.

De bijeenkomsten zullen plaats vinden in de Opstandingskerk of Adventskerk, variërend in tijdstip.  Er zijn bijeenkomsten in de ochtend ( 10.00- 12.00 uur), de middag ( 15.00- 17.00 uur) én avond gepland (19.30-21.30 uur). U/jij kunt kiezen voor een dagdeel dat het beste past.

De eerste serie groothuisbezoeken vindt plaats in de maanden mei en juni. Vermoedelijk volgt een tweede serie in de nazomer van dit jaar.

De gesprekken zullen door één van ons geleid worden.

U/jij kunt zich voor deelname aanmelden bij de scriba Harrie van der Ploeg.

Dat kan via de mail: scriba@vredenoord-assen.nl of telefonisch: tel. 347812.

U/jij krijgt dan per omgaande van hem het opgaveformulier waarop u kunt aangeven op welke datum u wilt deelnemen, met een eerste en tweede voorkeur en deze, uiteraard voorzien van eigen naam en adresgegevens. U kunt het opgaveformulier (in WORD format) ook middels deze link direct openen.

Het opgaveformulier mailt u terug of u geeft telefonisch uw voorkeur door aan de scriba.

Van de scriba ontvangt iedere deelnemer een bevestiging van plaats, datum en tijd.

Met een hartelijke groet,

Joke van Beveren, Roeland Busschers en Helène van Noord