Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Informatiepagina n.a.v. gevolgen coronacrisis

Algemeen:

 • Raadpleeg de komende tijd het Kerkblad, deze website (homepage, kerkdiensten, agenda, nieuws), de website van de Protestantse Kerk in Assen (PKA), de SCIPIO app, de Zondagsbrief en de Nieuwsbrief van de PKA voor nieuwe informatie.
 • Wijkvoorzittersoverleg, derde bulletin. klik hier voor verslag
 • Klik hier om het tweede informatiebulletin naar aanleiding van de coronacrisis (publicatiedatum 19 maart 2020) te bekijken en/of te downloaden.
 • Op 17 maart is een minimoderamen bij elkaar geweest om de maatregelen met betrekking tot het coronavirus te bespreken. Klik hier om het eerste informatiebulletin van de scriba te bekijken.
 • Collecten in coronatijd. In deze tijd waarin we niet als gemeenten samen kunnen komen zijn er twee mogelijkheden om uw gaven te geven. De ene manier is via de Scipio App van de Protestantse Kerk Assen. Gemeenteleden kunnen de app downloaden en via de App geven voor de collecten. Alle collecten worden apart ver-meld in de app. De tweede manier is geld overmaken op bankrekening NL25 RABO 0373 715 579, t.n.v. actierekening Protestantse Gemeente Assen. Graag bij de omschrijving vermelden voor welke collecte(n) het geld is bestemd. Bert Smit, scriba Algemene Kerkenraad

Kerkdiensten:

 • LAATSTE NIEUWS PER 24 MEI: Bericht moderamen over het nog geen kerkdiensten houden. Klik hier voor de brief.
 • Na de gezamenlijke vieringen van de PKA in de Paascyclus organiseert elke wijkgemeente de komende weken weer zijn eigen vieringen. Voor Vredenoord betekent dit, dat vanwege de beperkte mogelijkheden tot uitzenden in goede kwaliteit met beeld èn geluid in de beide wijkkerken, we gebruikmaken van het gebouw  ‘De Bron’. De beide wijkpredikanten zullen zoeken naar mogelijkheden om de ‘Vredenoordsfeer’ over te brengen in de vieringen. Voor het gehele bericht van het moderamen klik hier.
 • De Vespervieringen op de woensdagavonden vanuit de Stilteruimte in de Adventskerk (vanaf 19:00 uur) gaan ook na Pinksteren door en zijn komende tijd te beluisteren, en terug te horen, via Kerkomroep Adventskerk

Overig:

 • LAATSTE NIEUWS PER 1 juni: De Voedselbank is weer van start gegaan en is in staat om voedselpakketten te verstrekken. Daartoe is er voor u op zaterdag 13 juni gelegenheid om houdbare producten voor de Voedselbank aan te bieden. Van 11.00 tot 12.00 uur bij beide vierplekken. Van harte aanbevolen! Diaconie Vredenoord.
 • Daarnaast zijn er extra inleverpunten bijgekomen. Lees hier verder!
 • De stilteruimte van de Adventskerk blijft op dinsdagen geopend voor bezoekers, met inachtneming van de meest actuele regelgeving vanuit de overheid. Openingstijd van 12.00 – 13.30 uur. Ook is de stilteruimte geopend op vrijdagmorgen van 10:00 – 11:30 uur.