Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Jona festival

Jona festival Activiteiten

Woensdagavond 25 januari Startavond 19.45 – 21.45 uur
Zondagochtend 29 januari, viering rond Jona1 ds. Roeland Busschers 10.00 – 11.15 uur
Woensdagavond 1 februari Leren over Jona 19.00-20.00 uur Thema: de tekst van boekje Jona
Zaterdagmiddag 4 februari Soepel-middag 16.00 – …. uur
Zondagochtend 5 februari, viering rond Jona 2 ds. Helene van Noord 10.00 – 11.15 uur
Woensdagmiddag 8 februari Seniorenmiddag 15.00-17.00 uur Thema: Jona
Woensdagavond 8 februari Leren over Jona 19.00-20.00 uur Thema: Joodse denkers over Jona (Heschel, Wiesel)
Zondagochtend 12 februari, viering rond Jona 3 Daniel Kehanpour 10.00 – 11.15 uur
Woensdagavond 15 februari Leren over Jona 19.00-20.00 uur Thema: Christelijke denkers over Jona (Miskotte, Bonhoeffer)
Donderdagavond 16 februari Slotavond 19.45 – 21.45 uur “Als ik Jona was, wist ik het wel ….”
Zondagochtend 19 februari, slotviering rond Jona 4 ds. Roeland Busschers 10.00 – 11.15 uur met de Vredenoord cantorij o.l.v. Dick Dijk

Woensdagavond 25 januari is de Startavond van het festival rondom deze rebellerende profeet! Er is een afwisselend programma gemaakt waarin u op speelse en informatieve wijze kennis kunt maken met Jona.

We kijken samen hoe kinderbijbels vertellen over deze profeet, we doen moeite om onszelf te verplaatsen in de persoon Jona; we zingen enkele liederen over hem en houden de tekst tegen het licht; we leren/ lernen samen over Jona’s vluchtpoging in hoofdstuk een.
Wat bezielt Jona? Wat bezielt God? En wat bezielt ons?

Tijdens deze avond presenteren we o.a. het Jona-boekje dat ieder van ons ontvangt en ons vergezelt tijdens dit festival.

We beginnen de avond om 19.45 uur, en sluiten rond 21.45 uur af met een drankje. Medewerking verlenen Dick van Veen, Daniel Kehanpour, Frank van der Meulen en Roeland Busschers.

Van harte welkom !


Over het wonderlijke bestaan van de Bijbelse profeet Jona.

Jona? Is dat niet de enige Bijbelse profeet die op de vlucht slaat

Jona? Is dat niet die profeet waar een walvis zich (bijna) in verslikte….

Jona? Reageerde die immense stad Ninevé (3 dagreizen groot!) niet zonder enig bezwaar op Jona’s oproep. Zes woorden slechts (in het Hebreeuws) en de hele stad was “om”!

Wie was Jona? En meer nog: wat is profetie en wat hebben wij er aan?

In een korte periode van vier weken krijgt u volop gelegenheid zich te verdiepen in deze Bijbelse profeet.

Woensdagavond 25 januari om 19:45 uur is de Startavond van dit festival (zie agenda) en de eerste Jona-dienst is op zondag 29 januari.