Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerkdiensten in het najaar van 2020

Na maanden van uitzendingen vanuit De Bron en, sinds juli, samenkomsten in afwisselend de Opstandingskerk en Adventskerk, kunnen we vanaf zondag 20 september nieuwe stappen gaan zetten. In de afgelopen periode is onderzocht in hoeverre we de kerkdiensten vanuit onze eigen gebouwen kunnen uitzenden. Het heeft geresulteerd in de aanschaf van vaste camera’s en bijbehorende apparatuur die het mogelijk gaan maken om op een niet al te ingewikkelde manier de kerkdiensten met beeld én geluid uit te zenden.

Dit betekent concreet dat we vanaf 20 september weer ‘echte’ kerkdiensten zullen hebben op zondagochtend. Omdat er, vanwege de afstandsmaatregelen, een beperkt aantal mensen tegelijk in het kerkgebouw mag zijn, zenden we de dienst rechtstreeks uit zodat er thuis óók mee gevierd kan worden. Aanmelden blijft nog steeds van toepassing: dit kan via het bekende e-mailadres aanmelden@vredenoord-assen.nl of via het telefoonnummer van de scriba (0592 347812). LET OP: voor de zondagen 20 en 27 september is het telnr. 0592 406783 (bij voorkeur ’s avonds bellen).

De techniek zal eerst in de Opstandingskerk worden klaargemaakt en uitgeprobeerd. Eind oktober zijn we ook in de Adventskerk met de technische aanpassingen klaar. Om die reden zullen we op zondag 20 en 27 september én 4, 11 en 18 oktober kerken in de Opstandingskerk. Op de zondagen erna, 25 oktober, 1, 8, 15 en 22 november kerken we in de Adventskerk. Door Corona zijn we onverwacht in een situatie terecht gekomen dat we eerder dan gedacht de weg inslaan van vieren op één plek. Officieel zouden we dat immers pas vanaf de eerste zondag van Advent doen. We beschouwen deze periode dan ook vooral als een proeftijd, waarin we dingen kunnen uitproberen en waarin we u als gemeente ook voortdurend zullen bevragen hoe het is, welke suggesties er zijn, welke verbeterpunten.

Vanaf 20 september vieren we de diensten weer zoals we het gewend zijn: met Kyrie en Gloria en met mensen die meewerken aan de viering, zoals de lectoren. Een belangrijke verandering is óók dat we vanaf de 20e geleidelijk aan gaan zingen. Hóe we dat gaan aanpakken is op dít moment nog niet helemaal duidelijk. Het is zoeken en balanceren tussen enerzijds het diepe verlangen naar gemeentezang en anderzijds de grote verantwoordelijkheid die de kerkenraad voelt ten aanzien van mogelijke risico’s. We zien een aantal scenario’s variërend van het neuriën zoals we tijdens de samenkomsten hebben gedaan, tot en met een enkel couplet door de hele gemeente gezongen en varianten die er tussen in zitten (solozang, zanggroepje van gemeenteleden, etc.).
Uiteraard zullen we u en jou hierover nauwkeurig op de hoogte houden via de Zondagsbrief, de website en het Kerkblad.

We plaatsen bij dit alles de kanttekening dat deze stapjes voorwaarts misschien weer zullen moeten worden teruggedraaid wanneer zich een significante stijging van de Covid19 besmetting voordoet. Maar dat spreekt voor zich.

Namens Wijkkerkenraad Vredenoord, Roeland Busschers en Helène van Noord