Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

Groothuisbezoeken 2020

Uitnodiging groothuisbezoeken. Een mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en gesprek voor allen die zich verbonden weten met Vredenoord.

Klik hier voor de uitnodiging.

Stiltewandelingen

Klik hier om het verslag van de laatste stiltewandeling op 8 januari 2020 te lezen. De planning voor de periode januari – juni 2020 is bekend, klik hier om te bekijken.

a

Afsluiting kunstproject Advent, Kerst, Driekoningen – Vredenoord op 5 januari 2020

Het programma van die zondag ziet er als volgt uit:

  • Vanaf 9.30 uur koffie en thee met rolletjes in beide kerkgebouwen
  • 10.00 uur – In de Opstandingskerk gezamenlijke kerkdienst van Vredenoord met als voorganger ds. Helène van Noord;  In de Adventskerk is een morgengebed, waarin Martien de Pauw voorgaat
  • Na de dienst in de Opstandingskerk start, voor wie dat wil, een wandeling naar de Adventskerk
  • Tijdens het koffiedrinken in de Opstandingskerk halen de kunstenaars hun werk, dat daar hangt, op en brengen dit naar de Adventskerk. Daar komt alles nog één keer bij elkaar
  • 12.00 uur – Soep en brood in de Adventskerk
  • 12.30 uur – Korte interviews met de enkele kunstenaars
  • Afsluiting (uiterlijk!) 13.30 uur – door kerkenraadsvoorzitter Henk Schoep
  • Tussendoor pianospel door Henk Horlings

Natuurlijk is ieder bij deze afsluiting welkom.

 

Kerstpakketten 2019

Op 12, 13 en 14 december zijn in de Opstandingskerk zo’n 630 kerstpakketten ingepakt voor mensen die met de Kerstdagen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Van deze fantastische actie is een filmpje gemaakt. Klik hier om het filmpje te bekijken, de moeite waard!

Duo-expositie in de Adventskerk en de Opstandingskerk

In de tijd van Advent-Kerst-Driekoningen (tot 10 januari a.s.) exposeren achttien, uit Vredenoord afkomstige, beeldende kunstenaars schilderijen, foto’s en textielwerk die zij maakten rond uitspraken van de profeten Jesaja en Micha. De kunstwerken zijn over de beide kerken verdeeld en daar te zien op zondagmorgen rond de kerkdiensten van 10.00 uur, op maandagmorgen van 9.00-11.0 uur (Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2) en vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur  (Adventskerk, Lindelaan 49). In beide kerken is voor € 5,– een prachtig boekje vol foto’s van de werken, met een toelichting van de kunstenaars, te koop.

Actie Kerkbalans

Vanaf 7 december kunt u uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2020 weer invullen. Dit kan nu ook in de app of via de website www.pkn-assen.nl. Dit bespaart het Kerkelijk Bureau veel tijd en papier! Dank u voor uw toezegging!

Huub Oosterhuis Projectkoor

Op zondag 23 februari a.s. zal er in het kader van ‘Musica pro Deo’ in de Adventskerk weer een Vesperviering zijn met daarin liederen en woorden van Huub Oosterhuis. Voor deelname aan het projectkoor, dat aan deze vesperviering meewerkt, klikt u hier voor meer informatie.

Gemeenteleden aan de slag voor Present

Op zaterdag 12 oktober zijn een flink aantal vrijwilligers van de wijkgemeente Vredenoord aan de slag geweest voor de stichting Present. Klik hier om een filmpje te bekijken die een goede indruk geeft van het werk dat is verzet. Namens de hulpontvangers en de stichting Present worden alle vrijwilligers heel erg hartelijk bedankt!

Jubileum Ds. Helène van Noord

Zondag 29 september vierde in de Adventskerk ds. Helène van Noord haar 25-jarig jubileum als predikant. Klik hier voor foto’s; klik hier voor de tekst van het cabaret en klik hier voor de tekst van het lied van de collega predikanten.