Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Nieuws

Actie Kerkbalans

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 21 en 26 januari 2019 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor de Protestantse Gemeente Assen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Voor het invullen van uw toezegging voor de actie Kerkbalans wordt u een nieuwe mogelijkheid geboden: u kunt dat dit jaar ook digitaal doen. In het Kerkblad, in de zondagsbrief en op de PGA website vindt u hierover meer informatie. We hopen dat u massaal gebruik gaat maken van deze mogelijkheid. Het betekent voor het personeel op het Kerkelijk Bureau een aanzienlijke tijdsbesparing!


Uitvaartteam Vredenoord

In het kerkblad van donderdag 10 januari 2019 staat (onder wijkberichten) een klein stukje over het uitvaartteam Vredenoord. Klik hier voor het volledige artikel met informatie over de teamleden en het telefoonnummer om – indien nodig – te bellen.


Stiltewandeling

Klik hier om het verslag van de laatste stiltewandeling op 9 januari 2019 te lezen.


Nieuwe expositie in de Adventskerk

Vanaf zondag 20 januari exposeert Henriette Karssen schilderijen en mandala’s in de Adventskerk. Titel van de expositie is “Vloei en bloei”. Klik hier voor meer informatie.


Dinsdagmiddag in Vredenoord

Alle bijeenkomsten van de werkgroep “Dinsdagmiddag in Vredenoord” (t/m eind april 2019) kunt u hier vinden.


Laatste keer Jeugdfiliaal Wereldwinkel in de Adventskerk

9 december was de laatste keer dat het jeugdfiliaal van de wereldwinkel in de Adventskerk geopend was. De jongeren zijn na 15 jaar trouwe dienst uitgevlogen en voor de laatste keer terug op het oude nest in de Adventskerk. Met een opbrengst van Euro 692,36 sluiten ze hun jarenlange werk af. Met postuum veel dank aan Lourens Touwen die hen jarenlang motiveerde. Dank ook aan de gemeente die de producten kocht. Zie de Foto’s pagina voor een aantal foto’s.


Schoonmaak Adventskerk

Op donderdagmorgen 10 januari 2019 staat de grote schoonmaak weer in de agenda. Zet de datum vast in de agenda. Meer informatie volgt – opgave is niet nodig.


Vrijwilligers voor de stilteruimte

Ook in het nieuwe jaar willen we de stilteruimte van de Adventskerk zo vaak mogelijk open kunnen stellen. Voor de dinsdagen en donderdagen, van 12.00 uur tot 12.30 uur zoeken we vrijwilligers om de kerk te openen, de lichten aan te doen, de kaars aan te steken en er gewoon “te zijn”. Geen zware klus op zich. Maar hoe meer mensen mee willen doen hoe beter. Aanmelden bij ds. Helene van Noord


Vrijwilligers taalondersteuning gevraagd

De groep taalondersteuning aan vluchtelingen (georganiseerd door Present Vluchteling) heeft dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Iedere maandagmiddag van 13.30-15.30uur komen bewoners uit het AZC en vluchtelingen die al een woning hebben naar de Adventskerk om elkaar en ons te ontmoeten, maar vooral ook om geholpen te worden de Nederlandse taal te leren. Op dit moment komen er wekelijks ongeveer 25 tot 30 medelanders. Het aantal vrijwilligers is nu te klein om hen te bieden wat zij nodig hebben. Als vrijwilliger kun je er voor kiezen om er wekelijks te zijn of één keer in de twee of drie weken. Voor meer informatie kun je mailen naar de coördinator: annemarie.schipper@presentassen.nl.


Activiteitenkrant 2018 – 2019

De activiteitenkrant voor het winterseizoen 2018 – 2019 kunt u hier bekijken.


Partnergemeente Sollstedt

Er is een webpagina gemaakt waar meer informatie over onze partnergemeente Sollstedt is te vinden. Ook staat er onder Links nu een hyperlink naar de website van Sollstedt.


Vredenoord heeft ook een Facebook pagina!

De voormalige Facebook pagina van de Adventskerk is door Kees Richters omgebouwd tot een Vredenoord Facebook pagina. Kees Richters is en blijft de beheerder en coördinator van deze Vredenoord Facebook pagina dus artikelen voor publicatie graag naar Kees doorsturen (e-mail: c.richters@home.nl).