Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Oosterhuisvesper

Meedoen aan het projectkoor met liederen van Huub Oosterhuis!

In de Adventskerk is er één keer in de maand op zondag een middagviering waarin de muziek de toon zet:  Musica Pro Deo.

Op zondag 25 november zal er een viering zijn waarin levensliederen en – woorden van Huub Oosterhuis klinken. Getoonzet door componisten als Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal, en anderen. Een projectkoor zal de gemeente begeleiden in het zingen van deze, vaak prachtige, liederen.

Het is de vijfde keer dat we zo’n “Oosterhuis-vespers” vieren. Tot dusverre hebben zowel deelnemers als bezoekers van de vespers hiervan ten volle genoten. Jij en u krijgt, opnieuw, de kans om mee te doen aan het projectkoor.

In vier repetities voorafgaande aan de vespers maken we ons niet alleen de muziek eigen, maar zullen we hier en daar ook ingaan op het gedachtengoed achter de teksten. De viering staat  op de drempel van enerzijds de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij onze doden gedenken en anderzijds met onze blik gericht op Advent, vol verwachting naar de geboorte van nieuw leven. De woorden “Gij levende, eerste en laatste” bepalen het thema.

Voor het projectkoor, dat dit keer weer geleid zal worden door Dick Dijk, zoeken wij zangers die gewend zijn vierstemmig werk te zingen, van blad kunnen zingen of tenminste thuis in de gelegenheid zijn om de partij zelfstandig in te studeren.

Vanwege het maximum van 45 zangers is het raadzaam om u snel op te geven, want de volgorde van aanmelding en de stemverhoudingen bepalen uw deelname.

Datum:

  • de repetities zijn op maandag 29 oktober, 5, 12 en 19 november.
  • de viering is op zondag 25 november

Tijd:

  • repetities van 20.00 – 22.00 u.
  • viering 16.00u.

Plaats:

  • Adventskerk, Lindelaan 49 Assen -oost

Kosten:

  • € 25,– p.p. ( met partners € 40,– ) voor muziek, plezier en overige zaken

Tijdens de eerste repetitie kan contant worden betaald. Maar de betaling kan ook worden overgemaakt naar: Wijkkas Vredenoord,  NL69FVLB0635810883 tnv Oosterhuis project 2018. De hoogte van de bijdrage mag geen belemmering zijn voor deelname. Indien dit het geval is, kunt u dit overleggen met de onderstaande personen.

Opgave met vermelding van stemsoort bij:

Klaas Pieter Touw, e-mail: k.p.touw@kpnmail.nl  of tel. 0592 31 72 53 of 06 26 80 06 90

Corry vd Molen-Sijbolts, e-mail: corry.vandermolen@ziggo.nl of tel. 0592 346549 of 0622065178

Uiteraard kan bij hen ook “praktische informatie” worden verkregen over het project.

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Helene van Noord, e-mail: helene.van.noord@planet.nl, tel. 0592 30 03 88

We hopen dat we jouw/ uw interesse hebben gewekt!

Met een hartelijke groet,

het voorbereidingsteam