Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Organisatie

Het werk- en activiteitengebied van de wijkgemeente Vredenoord is onderverdeeld in zes werkvelden:

Wie een gesprekspartner zoekt in levens- en zinvragen kan een beroep doen op het pastoraat.

De diaconie kan bemiddelen bij sociale hulp dichtbij en stimuleert solidariteit voor onze naasten veraf die in hun levensbehoeften tekort worden gedaan.

Overkoepelend is de kerkenraad verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de wijkgemeente waarbij het moderamen het dagelijks bestuur vormt.

Er zijn twee predikanten. Eén van hen werkt fulltime, de ander halftime.


De wijkgemeente Vredenoord is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen de voormalige wijkgemeenten Vredeveld en Assen-Noord. Het volledige document (inclusief bijlage) wat aan de basis van de fusie ligt (VREDENOORD IN ZICHT – Fusieplan PGA wijkgemeenten Vredeveld en Assen-Noord) kunt u hier downloaden.

In de periode 2019 – 2021 is binnen de wijkgemeente Vredenoord het proces “Vredenoord Vitaal” / “Stappen onderweg” doorlopen waarin een keuze is gemaakt over de vierplek(ken) na 2022. Op de webpagina “Vredenoord Vitaal” / gebouwenkeuze staan de laatste document uit dit proces.

We maken deel uit van de Protestantse Gemeente Assen (PGA) waar ook een aantal andere wijkgemeenten deel van uit maken.

De landelijke kerk, waar we als plaatselijke kerk een onderdeel van zijn, is de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dat is sinds 1 mei 2004 de verenigde kerk van de vroegere Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken.

De Protestantse Kerk in Nederland is een ‘brede’ kerk: het geloof kom je er tegen in verschillende soorten en maten, want mensen kunnen op meerdere manieren met geloven bezig zijn en daar vorm aan geven.

We spreken dan ook wel over een ‘pluriforme kerk’. En dat kom je ook in onze wijkgemeente Vredenoord tegen.


Fairtrade_kerk_logoVredenoord is een Fairtrade kerk. In een feestelijke kerkdienst op 9 november 2014 is deze titel aan wijkgemeente Vredenoord toegekend.

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route