Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Kerk op reis

Op reis naar …. de Molukse Kerk

 

Kerk op Reis blijft ook dit jaar dicht bij huis. Organiseerden we vorig jaar onze 12e excursie naar de Koptische kerk in Assen, in oktober of november zijn we te gast bij de Molukse Evangelische Kerk in onze stad.. We hopen dan o.m. kennis te nemen van de gebruiken, rituelen en symbolen bij dopen, belijdenis doen, trouwen en rouwen, en de rol van Molukse kerkmuziek (vocaal en instrumentaal) in de kerk.

Nader bericht volgt in een van de komende kerkbladen en op deze site.

 

Kerk op Reis Vredenoord,

Kees den Boer en Reinder van der Molen


Contactpersoon Kerk op reis

Dhr. K. (Kees) den Boer, tel. 0592 420277, e-mail: keesdenboer38@planet.nl

Adventskerk
Lindelaan 49
9404 KR Assen
Locatie/route

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route