Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Gespreksgroep Bergrede

Iedere 14 dagen op een maandagmiddag komt een gespreksgroep van ouderen bij elkaar in de Opstandingskerk onder leiding van ds. Harm Rietman.

Zij bespreken aan de hand van een boekje samen de Bergrede.

In deze al bestaande groep is plaats voor geïnteresseerden!

Aanvang is 14.00 uur.

Voor info en eventuele opgave: dsharmrietman@kpnmail.nl

Opstandingskerk
Wilgenbeemd 2
9403 MA Assen
Locatie/route