Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Volgende ronde gemeentegesprekken

In het voorjaar hebben moderamen en wijkkerkenraad uitgebreid gesproken over het rapport van de Werkgroep Toekomstscenario’s Vierplekken: “Vredenoord Vitaal”, dat u ook op onze website kunt vinden. In dit rapport wordt ingegaan op de veranderingen binnen onze wijkgemeente, o.a. wat betreft ledenaantallen en leeftijdsopbouw, en op de betekenis voor het gebruik van de gebouwen, maar ook op de predikantsplaatsen.

De wijkkerkenraad heeft zaterdag 31 augustus een beleidsdag gehad over de toekomst van onze wijkgemeente en het gebruik van de beide vierplekken. De notitie van de werkgroep en de uitkomsten van de gemeentegesprekken van de afgelopen periode vormden de inhoudelijke basis voor de beleidsdag. De bijeenkomst eind augustus waarin leden van onze wijkgemeente met de werkgroep over het rapport spraken, en ook een aantal schriftelijke reacties zijn daarbij betrokken.

Met dit alles heeft de kerkenraad tijdens de beleidsdag in een goede sfeer intensief gesproken en knopen doorgehakt voor nieuw beleid. Deze beleidsvoornemens worden nu in goede bewoordingen op papier gezet, zodat we u zorgvuldig kunnen informeren en over de plannen weer met u in gesprek kunnen.

Deze volgende ronde gemeentegesprekken zullen plaatsvinden op

  • Dinsdagavond 8 oktober om 20.00 uur in de Opstandingskerk
  • Donderdag 10 oktober om 10.00 uur in de Opstandingskerk
  • Maandagavond 14 oktober om 20.00 uur in de Adventskerk
  • Woensdag 16 oktober om 10.00 uur in de Adventskerk

In de kerkenraadsvergadering begin november zal dan onze beleidslijn worden vastgesteld. Het besluit van de wijkkerkenraad gaat dan als dringend advies naar de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.

Voor de gemeentegesprekken kunt u zich opgeven via scriba@vredenoord-assen.nl of door u in te schrijven op de lijsten die op beide vierplekken worden neergelegd.

Henk Schoep, voorzitter wijkkerkenraad