Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

PKA informatie over ledensituatie en financiën

Wat betekent de snelle daling van ledental voor de Protestantse Kerk Assen in 2030?

Gemeentezijn: hoe willen we in Assen op verschillende plekken, maar ook samen gemeentezijn? In februari 2021 is op de (online) gemeenteavond hierover gesproken. Om gemeente te zijn hebben we onderlinge verbondenheid, inzet van leden en geld nodig. De kernwoorden hiervoor zijn: Lef, Gods Actualiteit voor de stad en krachten bundelen in onze verbinding.

Om dit uit te voeren hebben we mensen en financiële middelen nodig. Het aantal leden en de inkomsten nemen helaas veel sneller af dan verwacht. Dit baart ons zorgen. Daarmee dringt de vraag zich op: is er nog een Protestantse Kerk in Assen in 2030? Hoe staan we er voor? De Algemene Kerkenraad, ondersteund door het College van Kerkrentmeesters, wil u in deze rubriek de komende maanden hierover informeren. Reacties zijn welkom.

Ruim één derde leden minder

Van 2010 tot 2021 is het ledental gedaald van 7.014 naar 4.672. Dit is een daling van 33%. Eén derde leden minder om het werk in de gemeente uit te voeren, maar ook één derde leden minder om het geld, dat nodig is om de gemeente in stand te houden.

De PKA krijgt géén subsidie

Mensen hebben de vraag gesteld: Krijgt de PKA geen subsidie? Het antwoord is: nee, de PKA krijgt geen subsidie. Het zijn de leden die met elkaar het geld bij elkaar brengen.

De daling van het aantal leden is per jaar gemiddeld 3,6%. Helaas loopt dit getal op: de daling was het afgelopen jaar zelfs 5,5%. De Algemene Kerkenraad wil de zorgen met u delen: Als dit zich doorzet: met hoeveel leden zijn we dan nog in 2030?

Het begint bij het gemeentezijn: hebben we dan nog genoeg mensen om het werk in onze gemeente uit te voeren? Kunnen zij voldoende geld bij elkaar brengen om de gemeente in stand te houden?

Gerard Schoep, voorzitter Algemene Kerkenraad

Ernst Lutgert, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Onderschrift bij onderstaande afbeelding: daling ledental (belijdende leden en doopleden)van 7.014 naar 4.672 in 11 jaar (-33%). De gemiddelde daling is 3,6% per jaar.