Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Redactielid Zondagsbrief

Leest u altijd met aandacht en plezier de zondagsbrief? Zou u in het samenstellen ervan een rol willen spelen? Per 1 januari a.s. hebben we een vacature in de redactie. Ervaring met Word en wat digitale vaardigheden zijn een vereiste.

Wilt u, gemiddeld eenmaal per zes weken, uw redactionele steentje bijdragen?

Bel voor meer informatie of aanmelding met Ineke Siekmans, 06 5048 5315 of Wim Oosterveld, 06 1021 1169.Een overzicht van alle vacatures en oproepen aan gemeenteleden kunt u hier bekijken.