Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Resultaat van de enquête

In juni werd een vragenlijst verspreid over de digitale vieringen en het ‘nieuwe normaal’ in Vredenoord via het abonnementenbestand van de zondagsbrief. We kregen ruim 140 reacties binnen, dus zo’n 40% van de mensen heeft gereageerd. Daar waren we heel erg blij mee, onze hartelijke dank daarvoor! Zo’n 80% van die reacties kwam van personen van 60 jaar en ouder, inclusief flink veel tachtigers.

Samenvatting

Wat vindt u van de digitale diensten?

 • Ze worden goed gewaardeerd, ook al worden ze niet gevoeld als volwaardige vervanger van een gewone kerkdienst.
 • Maar het is fijn dat het kan en het is handig om zelf het moment van vieren te kunnen bepalen.
 • 80% volgt de onlinediensten regelmatig tot altijd.
 • Bij een gezamenlijke viering in PKA-verband is dat 75%.
 • Dat de digitale diensten lijken op de gebruikelijke diensten sluit voor 40% in (zeer) hoge mate aan op de behoefte.
 • Voor 50% sluit het in redelijke mate aan op de behoefte.
 • Is het gebouw belangrijk bij de online-diensten?
  • Een kwart vindt van wel, 40% staat hier neutraal in en voor de rest van de mensen is het gebouw bij onlinediensten minder van belang.

Dan werd er ook gevraagd hoe u staat tegenover fysieke kerkdiensten, in de 1.5 metersetting.

 • Een kleine 40% van de mensen is van plan te komen, een kwart is het niet van plan.
 • De overige 35% wist het nog niet op het moment van de enquête.
 • Als er niet twee fysieke diensten, in beide kerkgebouwen tegelijk, plaats zullen vinden, dan spreekt dat 40% van de mensen wel aan.
 • Iets meer mensen staan er neutraal in en een kleine 20% spreekt het niet aan.
 • Ook hebben we gevraagd naar andere activiteiten dan vieringen door de week.
  • 15% spreekt dat echt niet aan, de anderen vinden het een goed idee of staan er neutraal in.

Deze uitkomsten waren medebepalend voor het besluit dat de kerkenraad genomen heeft: starten met fysieke diensten per 1 juli, op één plek per zondag en daarnaast ook elke zondag een digitale uitzending. Gezien de zomerperiode doen we dat laatste samen met de Drieklank. De kerkenraad nam dat besluit met grote dank en complimenten voor voorgangers, kerkmusicus en alle vrijwilligers die betrokken waren bij de onlinediensten tot nu toe. Waarvan akte!

In de enquête zijn nog meer vragen gesteld: klik hier om alle resultaten van de enquete te bekijken en klik hier voor de inventarisatie van alle antwoorden op de open vragen.

Jenneke Netjes, vice-voorzitter wijkkerkenraad