Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Susanne van Oosterom

Sinds 1 februari hebben we in Vredenoord een stagiaire van de predikantsopleiding van de Protestantse Theologisch Universiteit in ons midden. Nou ja, in ons midden….in tijden van Corona is stage lopen in de kerk een uitdaging. Want hoe geef je dat vorm?

Bij de predikantsopleiding horen allerlei opdrachten. Soms kunnen die online worden gedaan, maar soms natuurlijk ook niet. Met name pastoraat is iets dat toch het beste werkt gewoon thuis bij iemand op bezoek.

Op zondag 14 februari was Susanne zichtbaar in de kerkdienst en deed zij ten overstaan van de meekijkende en -luisterende gemeente de zogenaamde belofte van geheimhouding. Net als bij ambtsdragers. We hopen dat ze zich spoedig een beetje thuis mag voelen en dat ze welkom is bij u of jou voor een kennismaking.

Hieronder stelt zij zichzelf voor:

“Mijn naam is Susanne van Oosterom, ik ben 23 jaar oud, ik kom uit de stad Groningen, ik ben daar geboren en getogen. In deze gemeente hoop ik vanaf deze maand februari tot volgend jaar februari 2022 stage te lopen. Voor mijn studie ga ik tot aan april bezig met het in kaart brengen van de gemeente, leidinggeven aan groepen en pastoraat. Ik ben heel enthousiast en wil graag de gemeente goed leren kennen. Ik kan goed luisteren. oordeel niet snel en ga vertrouwelijk om met de informatie die mij wordt toevertrouwd. Verder hou ik van zingen, spelletjes spelen met mensen en speel ik een beetje keyboard.”