Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Uitvaartteam Vredenoord

Al jarenlang kende de Adventskerk een uitvaartteam. Leden van dit uitvaartteam waren de predikant en een aantal door de PKN opgeleide gemeenteleden.

In 2018 bestond dit team naast de predikant nog maar uit twee vrijwilligers. Mede gelet op de fusie tussen Noord en Oost werd het tijd om aan uitbreiding te denken.

Van Vredeveld naar Vredenoord

De wijkgemeente Vredenoord beschikt over twee predikanten en een kerkelijk werker. Het aantal ouderen, de babyboom generatie, neemt toe. De predikanten krijgen steeds meer taken en bij ziekte lopen we min of meer vast.

Een uitvaart, hoe prachtig die ook is om te doen, vraagt veel tijd. Dat is helemaal niet erg maar met het toenemend aantal ouderen in onze gemeente is die tijdsinvestering een punt van aandacht.

Het bleek dat twee mensen uit de Opstandingskerk ook de PKN uitvaartcursus volgden.  Daardoor zijn inmiddels vier vrijwilligers beschikbaar die een kerkelijke uitvaart op een professionele manier kunnen leiden.

Samen met de predikanten en kerkelijk werker vormen zij het uitvaartteam.

Begin 2019 zijn zij voor dit specifieke doel aan de gemeente verbonden door een daarvoor bestemde zegening.

Hoe verder?

Het telefoonnummer 0592-421916 kan gebeld worden na een overlijden wanneer uw familie voor de uitvaart een beroep wil doen op een lid van het uitvaarteam. Degene van het uitvaartteam die de telefoon beantwoordt zorgt dan voor een passende persoon. Belangrijk is dat de familie zich prettig voelt bij de persoon in kwestie. Als er al contact was met een van de predikanten, kerkelijk werker of iemand anders van het team, dan zal daar de voorkeur naar uit gaan.

Pastoraat

Misschien wilt u, eventueel samen met familieleden, al eerder over het levenseinde, dat zich vroeger of later aandient, van gedachten wisselen  Ook dan kan Iemand van het uitvaartteam langskomen om daarover, en desgewenst ook over eventuele wensen betreffende de uitvaart, te praten.

Folder

In zowel de Adventskerk als in de Opstandingskerk liggen folders waarin u meer kunt lezen. Klik hier voor een kopie van deze folder.

Teamleden


Predikanten Vredenoord: Roeland Busschers en Helene van Noord (klik hier voor contactgegevens)


Joke van Beveren – kerkelijk werker Vredenoord

Na 30 jaar als verpleegkundige werkzaam te zijn geweest ben ik theologie gaan studeren. Nu sinds 2006 werkzaam als kerkelijk werker. Steeds weer ben ik ontroerd en blij dat ik op de levensweg van anderen zoveel vertrouwen krijg om een stukje met hen te mogen mee lopen. Tijdens een uitvaart probeer ik om zo goed mogelijk een beeld te schetsen van wie de mens was en wat hij/zij betekend heeft voor anderen.

Soms zijn er geen woorden om de ander te troosten. Dan kun je in een stille onmacht de ander alleen maar omarmen.


Corry van der Molen-Sijbolts

volgde PKN cursus voor kerkelijk uitvaartleider en heeft reeds veel uitvaarten geleid. Ze was in haar werk ondermeer coach en contextueel therapeut.

Ik vind het een uitdaging om de overleden mens tot zijn / haar recht te laten komen, mede in de context van haar / zijn familie en van de relatie met de kerk, bijbel of geloof.


Cathrien Telgenhof – Oppedijk

Ceremonieel spreker bij rouw en trouw. Docent Levensbeschouwing VMBO. Rouwbegeleider Opleiding buro Nazorg Zwolle. Cursus voor kerkelijk uitvaartleider PKN gevolgd 2018 Hoogeveen.

Ik vind het fijn om samen met de familie van de overledene een waardig afscheid samen te stellen.

Afscheid nemen bestaat eigenlijk niet. Als je weggaat, ga je weg, maar vergeten doe je nooit.


Reinder van der Molen

(Groningen, 1947) woont en werkt(e) sinds 1970 in Assen. Door zijn ervaring in de rechtspraktijk leerde hij goed te luisteren naar wat voor mensen belangrijk is. In zijn vrije tijd was en is hij actief in o.m. het kerkenwerk, de streektaal en muziek. Hij vindt het mooi om in de uitvaartdienst de overledene ‘in het licht’ te zetten. Alles graag in overleg en samenwerking met de nabestaande(n).