Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vredenoord viert de startweek!

Nu de zomervakantie voorbij is begint in de kerk het nieuwe seizoen. Dat start met een aantal activiteiten die, met een knipoog in het teken van Kunst staan. In en rondom beide kerkgebouwen is voor jong en oud van alles te doen. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven is opgave vooraf niet nodig.

De kunst van muziek
Met een cantatedienst, waarin de Asser Bach Cantategroep o.l.v. Hoite Pruiksma de cantate ‘Bringet dem Herrn Ehre seines Namens’ (BWV 148) zal uitvoeren, openen wij de startweek. Deze cantate van Bach sluit aan bij de lezing van die zondag en heeft daarom een wolkenloos, zonnig karakter. Solisten zijn Merel Wentink, mezzo sopraan en Jens Krekeler, tenor. De ABC-groep maakt tevens een uitstapje naar Brahms door diens werk ‘Ein Geistliches Lied’ uit te voeren. Organist Wietse Meinardi speelt enkele solostukken. Voorganger is ds. Helene van Noord.

 • Datum: zondag 23 september
 • Tijd: 16.00u uur
 • Plaats: Adventskerk

De Kunst van het Noorden
Jannes de Vries was een van de schilders die bij de Groninger schilderskring De Ploeg hoorde. Hij maakte karakteristieke, felgekleurde landschappen. Zijn bijbelse voorstellingen zijn veel minder bekend. Dolf van der Wal, werkzaam geweest in het onderwijs en liefhebber van schilderkunst, vertelt op een boeiende en en beeldende wijze over deze schilder.

 • Datum: maandag 24 september
 • Tijd: 19:30 uur
 • Plaats: Opstandingskerk

De Kunst van koken en samen eten
Onze onvolprezen koksploeg maakt er weer een culinair kunststukje van. Onder het motto ‘Samen eten smaakt naar meer’ wordt een driegangen-diner opgediend. Dé manier om elkaar Vredenoord-breed te ontmoeten! Maximum 60 deelnemers, want het is een hele kunst om voor zoveel mensen te koken.

 • Datum: dinsdag 25 september
 • Tijd: 17:30 uur
 • Plaats: Opstandingskerk
 • Kosten: €4,– p.p.
 • Opgave: vóór 23 september bij Rikie Venhuizen, e-mail arehil@home.nl, tel. 346 899 of Roely Slagter, e-mail roelyslagter@hotmail.com, tel. 06 137 878 32

De Kunst van het mediteren
Op woensdagmiddag is er gelegenheid om – met geestelijk verzorger Berthe Omvlee – in stilte te mediteren bij een korte bijbeltekst. Een heerlijk moment van bezinning, midden in de week. Vanaf 15.30 uur is de kerk open. De meditatie begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een half uur.

 • Datum: woensdag 26 september
 • Tijd: 16:00 uur
 • Plaats: Adventskerk

De kunst van de verbeelding I
Net als op dinsdag is de Stilteruimte van de Adventskerk ook op donderdag open vanaf 12.00 uur. Om 12.45 uur is er gelegenheid om mee te doen aan de meditatie die een half uur duurt. Onder begeleiding van Helene van Noord worden we op de weg van onze verbeelding gevoerd. We zijn aangekomen in de herfst. Wat roept de verandering in de natuur bij ons op  en wat zegt dat over ons eigen leven.

 • Datum: donderdag 27 september
 • Tijd: vanaf 12:00 uur
 • Plaats: Adventskerk

De kunst van de verbeelding II
Beeldentuin en galerie ‘Het Aardscheveld’ van Roeli en Jaap Bos leent zich uitstekend voor een meditatieve wandeling. Na een inleidend woordje door Jaap Bos en Helene van Noord krijg je de gelegenheid om in stilte door de tuin te wandelen en te ervaren wat je ziet, voelt, hoort, ruikt. Na afloop koffie en thee.

 • Datum: donderdag 27 september
 • Tijd: vanaf 14:30 uur
 • Plaats: ‘Het Aardscheveld’, Anreperstraat 184

De kunst van het zwijgen
Samen wandelen en tegelijkertijd samen zwijgen is een bijzondere ervaring. O.l.v. Berta van der Kolk vindt een stiltewandeling plaats door het (herfst)landschap van de Drentse Aa. We rijden naar het beginpunt van de wandeling, die na voorlezing van een gedicht, ruim een uur duurt. Na afloop praten we samen even na in de Adventskerk. Met het oog op (gezamenlijk) vervoer is het fijn als er een paar auto’s beschikbaar zijn.

 • Datum: vrijdag 28 september
 • Tijd: 9:30 uur
 • Verzamelen bij Adventskerk
 • Opgave Berta van der Kolk, e-mail vanderkolktoussaint@hetnet.nl, tel. 311 917
 • Opmerking: Stevige wandelschoenen!

De kunst van het (symbolisch) schikken

Op bijzondere zondagen hebben we in de kerk vaakeen symbolische bloemschikking staan. Omdat we van de startzondag een feestelijke dienst willen maken kan zo’n schikking eigenlijk niet ontbreken. O.l.v. Roeli Bos en Helene van Noord maken we niet alleen kennis met de betekenis van verschillende planten, bloemen en kleuren, maar gaan we ook aan de slag om voor de zondagse viering samen prachtige, fleurige kunststukken te maken.

 • Datum: vrijdag 28 september
 • Tijd: 14.00 uur
 • Plaats: Adventskerk
 • Opgave vóór 23 september – vanwege aanschaf materiaal: Roeli Bos (tel. 316 403) of Helene van Noord (tel. 300 388).

Hergebruik? Geen kunst!

Van 0 tot 100 jaar gaan we afval verzamelen en geschikt maken voor een kunstwerk dat zondag zal ontstaan. Voor kinderen en volwassenen een uitdaging om creatief om te gaan met afval en hergebruik. Onder leiding van Marjolein Reijners, Trudy Rumpt en Hiddo Heerspink leren we over plastic soep en andere milieuzaken. Daarna gaan we in groepen op pad om de wijk Marsdijk “schoon te maken”. Er is een prijs voor de groep die het meeste verzamelde. Na afloop kletsen we nog gezellig na bij een hapje, drankje en (lekker) soepje.

 • Datum: zaterdag 29 september
 • Tijd: 15:00 uur inloop tot uiterlijk 17:30 uur

De kunst van samen zijn
Op zondagmorgen komen we in de Adventskerk als gemeente bij elkaar om samen de kunst van de vreugde en de dankbaarheid te vieren. In de dienst zal de cantorij o.l.v. Dick Dijk zingen en zullen Wietse Meinardi en Berta van der Kolk mooie muziek laten horen. Beide wijkpredikanten gaan voor. De kindernevendienst beoefent met de kinderen de kunst van het krijt. Na de viering is er natuurlijk iets te eten en te drinken. Van het zaterdag ingezamelde afval zal een kunstwerk worden gemaakt door de kinderen en allen die mee willen helpen. Wie van zingen houdt kan meedoen met het leren van een vierstemmig lied bij de piano. Er liggen spelletjes klaar en er is gelegenheid om de exposities in de kerk te bekijken. De Kunstklas van GGZ Drenthe neemt ons mee in de kunst van de versiering. Het jeugdfiliaal van de Wereldwinkel leert ons de kunst van de eerlijke handel.

 • Datum: zondag 30 september
 • Tijd: 10:00-12:30 uur
 • Plaats: Adventskerk

De kerk is opgenomen in de kunstenaarsronde ‘Kunstig Assen-oost’ en is daarom op zondag 30 september de hele dag open. Informatie daarover in de kerk. Er zijn ’s middags muziekoptredens in de kerk van o.m. het duo May & June en Henk Horlings, vleugel. Van harte welkom!