Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Vrijheid in Woorden…. en Vrede in Daden

Vrijheid in Woorden….

In het jaar 2020 heeft, in het kader van 75 jaar vrijheid, de expositie “Vrijheid in Woorden” aan de wanden van de Adventskerk en de Opstandingskerk gehangen. Omdat lang niet alle gemeenteleden door de Coronamaatregelen in de gelegenheid zijn geweest de expositie te bekijken zijn, op initiatief van de werkgroep Kerk en Kunst, alle teksten en kunstwerken in een boekje verzameld. In de laatste week van april zal dit boekje op de mat vallen van alle gemeenteleden van Vredenoord. Ofschoon het boekje cadeau wordt gedaan bent u en jij vrij om er tóch een financiële bijdrage aan te doen. Die bijdrage zal ten goede komen aan het Peace Project in Tbilisi, waarover hieronder te lezen is.

Om een richtbedrag te noemen?  Tien Euro? Voor wie minder kan of voor wie meer kunnen geven: altijd goed! Overmaking kan plaatsvinden naar NL 21 RABO 037 373 6118 t.n.v. Wijkdiaconie Vredenoord onder vermelding van Peace Project. De bijdragen worden door de diaconie van Vredenoord verzameld en naar het Peace-project doorbetaald.

Alvast heel erg bedankt!

…. en Vrede in Daden

Al een paar jaar hebben we contact met de Christian Evangelical Baptist Church in Georgië. Dit contact is ontstaan dankzij de ontmoetingen met vrouwen die aan Europa’s Rafelende Randen bezig zijn met mensenrechten. Een van die vrouwen is Rusudan Gotsiridze, bisschop van deze kleine kerk in Tbilisi. Zij was te gast in 2018 en in 2020, vlak voor de lockdown. En met een klein groepje Assenaren vierden we bij haar Pasen in 2019.

De Christian Evangelical Baptist Church, een miniscuul kleine kerkgemeenschap, maakt zich sterk voor minderheden in Georgië. Voor mensen uit de LHBTI gemeenschap, voor de moslimgemeenschap, voor de joodse gemeenschap, voor anders gelovigen, voor niet gelovigen. Om daadwerkelijk gast-vrijheid te bieden, is deze kerkgemeenschapje begonnen om het eigen kerkgebouw, – een voormalige opslagplaats- , om te bouwen tot de Peace Cathedral: de Vredes Kathedraal. En daarmee een vredes-project tot stand te brengen. In de link hieronder is meer te lezen over dit project. Ook zijn er twee promotievideos te zien (een korte en langere versie) bisschop Malkhaz Songulashvili aan het woord komt: https://innerchange.life/peace-cathedral/

De projectbeschrijving en videos zijn in het Engels. We proberen zo spoedig mogelijk een ondertiteling te realiseren. Tot die tijd kunt u de vertaling van de korte video hier lezen:

“We zagen in dit land en niet alleen in dít land, allerlei angstuitbarstingen tegen de Islam. En we ontdekten dat als we in een dergelijke crisis komen, we de confrontatie het beste aan kunnen gaan met een creatief antwoord: namelijk met liefde en betrokkenheid.

Om aan liefde en compassie handen en voeten te geven, besloten wij heilige plekken te creëren in ons kerkgebouw voor mensen van een andere geloofstraditie. Vanuit het oogpunt van algemeen belang  en vanuit onze betrokkenheid bij mensen met een geloof of zonder.

Deze ruimte wordt een moskee. En hiertegenover is nog zo’n ruimte, die synagoge wordt. En daarnaast zullen we ruimte maken voor mensen van welk geloof of niet-geloof dan ook, om te komen, te mediteren, uit te rusten, te lezen. Om zo onze gastvrijheid te tonen aan onze broeders en zusters. Wie ze ook zijn.

We zijn begonnen om deze plekken eerst klaar te maken voor de joden en de moslims, omdat we samen met hen tot dezelfde geloofsfamilie vanuit Abraham behoren. Maar we zouden het niet willen beperken tot alleen de Abrahamitische geloofstradities. Want God spreekt tot iedereen, tot ieder mens, op Zijn/Haar wijze. Daarom willen we onze gastvrijheid ook naar anderen uitbreide.

We zijn natuurlijk maar een klein land en een hele kleine kerkgemeenschap, maar we kunnen tenminste een begin maken. Als in een donkere ruimte zelfs een klein kaarsje het verschil kan maken, zouden wij dat kleine kaarsje willen zijn in deze wereld, die verduisterd wordt door angsten, fobieën en haat.”


Voor iedereen die alle informatie over het gehele project wil lezen (in het Engels) wordt verwezen naar het pdf bestand met de titel “Peace Project: An Unprecedented Endeavor – Pitching Tents of Inclusion”.