Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Zing het hoogste lied: cantoraat Vredenoord nieuwe stijl

Zodra zingen in groepsverband weer kan willen we in wijkgemeente Vredenoord starten met een nieuwe opzet van het cantoraat. Hopelijk meteen na de zomervakantie.

Nieuwe opzet? Ja, inderdaad. Eind 2019 zijn we gestopt met de oude vorm waarin het cantoraat werkte. Die vorm bestond hieruit dat de cantorijleden op projectbasis meededen. Dat heeft jaren goed gefunctioneerd, maar er kwamen langzaam haarscheurtjes. Is het voordeel van een projectcantorij dat het steeds afgebakende periodes betekent van repeteren en medewerking geven aan de kerkdienst of vesper, het nadeel is dat door het ontbreken van continuïteit de kwaliteit van zang en klank onder druk komt te staan. Voor minder ervaren zangers was de repetitietijd vaak net te weinig. Voor ervaren zangers werd het steeds minder uitdagend.

Na veel  overleg en hinken op allerlei pastorale, financiële en muzikale gedachten werd uiteindelijk besloten de vorm waarop het cantoraat functioneerde stop te zetten en een nieuwe start te maken. Dat was een pijnlijk besluit.  Zeker voor wie zich met hart en ziel jarenlang hadden ingezet. Heel bewust wilden we daarom zo spoedig mogelijk starten met een nieuwe opzet van het cantoraat,  waarmee we de (samen)zang in de ochtenddienst én in vespers in het Musica Pro Deo programma op vrolijke hoogte zouden kunnen brengen.

Maar toen kwam de eerste lockdown, gevolgd door de tweede die maar niet ophield. Zingen in groepsverband werd een onmogelijkheid. Een nieuwe cantorij starten? We durfden er bijna niet meer aan te denken. Toch wagen we het er op, nu er heel voorzichtig weer wat licht begint te gloren en er een beetje zicht komt op een einde aan de Covid-tunnel.

Zingen vormt een belangrijk onderdeel van het vieren van onze gemeente en we willen dat via het cantoraat tot uiting laten komen. In de eerste plaats willen we starten met een kerngroep van zangers (= cantorij), die niet meer op projectbasis zal functioneren, maar die wekelijks zal repeteren en daardoor kan werken aan verbreding van het repertoire en bestendiging van de klank. Voor de zingende gemeente zal het een plezier zijn om door een dergelijke cantorij ondersteund te worden in de gemeentezang en bij het aanleren van nieuwe liederen.

Daarnaast zullen we met regelmaat diensten of andere momenten hebben waar iedereen die van zingen houdt – dus ook wie niet deel uitmaakt van de cantorij – een bijdrage kan leveren en bijvoorbeeld mee kan doen aan enkele voorbereidende repetities. Te denken valt aan diensten rondom liederen van Huub Oosterhuis. Dat alles valt onder de nieuwe opzet van het cantoraat.

Samen zingen als gemeente wordt een meeslepend feest als het door een aantal sterke stemmen wordt gedragen. Daarom is het van belang dat de cantorij uit goede zangers bestaat, die het niet alleen fijn vinden om zelf te zingen, maar die zich ook bewust zijn dat ze een dienende taak hebben in de kerkdienst.

Voor de nieuwe cantorij vragen we goede zangers die volop bereid zijn hun kwaliteit en bezieling in te zetten. We willen starten met minimaal 4 sopranen, 4 alten, 3 tenoren en 3 bassen en hopen binnen twee jaar door te groeien naar een verdubbeling van dit aantal.

Zoals we ook eisen en verwachtingen hebben bij organisten, predikanten, diakenen, ouderlingen  en bij tal van andere functionarissen binnen de kerk, mogen we het een en ander verlangen van een  cantorij-lid. We vragen van de zangers:

  • om zich met hart en ziel in te zetten voor inspirerende en zorgvuldig vormgegeven kerkdiensten
  • open te staan voor verschillende soorten en stijlen van kerkmuziek, die passen bij de vieringen in Vredenoord,  en voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van liturgie en kerkmuziek
  • een goede stem:  de zuivere hoogte van een sopraan, de volle klank van een alt, de helderheid van een tenor of de sonoriteit van een bas…en de bereidheid om de kwaliteit daarvan te willen bewaken door met een zeker regelmaat mee te doen aan een stemtest, een opname, een stemgroepsrepetitie etc.
  • zelfstandig de uit te voeren kerkmuziek te kunnen instuderen en de noten te beheersen op de eerste repetitie voor een viering
  • beschikbaar te zijn op de vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
  • mee te werken aan de geplande kerkdiensten: in het eerste jaar denken we aan een 10 tal vieringen waarin de cantorij een rol speelt.
  • op termijn mee te denken over financiële haalbaarheid in tijden van schaarste….

Potentiële zangers worden van harte uitgenodigd zich te melden voor toelichting op de plannen en concrete afspraken over eventuele deelname. En u of jij hoeft echt niet alleen maar bij wijkgemeente Vredenoord te horen. Want iedereen uit (de Protestantse Kerk) Assen en ommelanden die zich in de bovengenoemde idealen, ambities en vaardigheden herkent kan zich melden!

Kwartiermaker en cantor in deze opstart-fase Nieuwe Cantorij Vredenoord is Dick Dijk. Hij is een ervaren dirigent en zeer enthousiast kerkmusicus.

En als het allemaal lukt en de coronamaatregelen bieden de ruimte, dan hopen we over niet al te lange tijd de eerste enerverende viering te kunnen hebben, waarin we het met elkaar het hoogste lied laten klinken: de zingende gemeente samen met de cantorij tot eer van de Eeuwige en vreugde voor elkaar.

Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij: Dick Dijk, hethogenoorden@planet.nl, 06 13987406