Ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Een eigen kistorgel in de Adventskerk

Een kistorgel of positief is een klein pijporgel in de vorm van een grote kist. Zulke orgels zijn relatief gemakkelijk te transporteren en kunnen bijv. in een orkest worden geplaatst waardoor de organist direct contact heeft met de dirigent en andere musici  Zo is samenspel mogelijk op plekken waar het hoofdorgel te ver weg staat of wanneer een andere stemming is vereist.

In de Adventskerk bestond al lang de wens om een degelijk orgel aan te schaffen, Het kan bijv. worden gebruikt als begeleidend ‘continuo’ bij de uitvoering van barokmuziek. Te denken valt aan de door de Asser Bach Cantategroep  in het kader van de kerkmuzikale serie Musica pro Deo  uitgevoerde cantates van Johann Sebastian Bach.

Een dergelijk instrument werd altijd gehuurd, zij het dat in 2017 een kistorgel op proef werd opgesteld met de bedoeling dit aan te kopen wanneer het zou bevallen. Dat bleek echter niet het geval.

Kortgeleden bood Gijs van Schoonhoven, organist in Enschede en Kirchenmusiker bij de St Marienkirche in Ahaus/Duitsland zijn kistorgel te koop aan. Een werkgroep bestaande uit Wietse Meinardi/organist en adviseur, Melle Burema/orgelkenner, Henk Heideveld/orgelbouwer en ondergetekende/orgelliefhebber heeft het orgel geïnspecteerd en bespeeld.

Het is een qua staat van onderhoud, bespeelbaarheid en klankkleur met nieuw te vergelijken instrument van de bekende Belgische orgelbouwer Johan Deblieck.  Het orgel heeft een transpositiemogelijkheid: naast de normale toonhoogte  (A= 440 Hz) kan het ook lager of hoger klinken (rep. 390 Hz, 415 HZ, 465 Hz). Dit maakt het spelen van barokmuziek op de oorspronkelijke toonhoogte mogelijk. Het hoofdorgel bezit deze extra mogelijkheid niet .De  omkasting is van eikenhout,het  binnenwerk van o.a. cederhout. Het orgel staat op wieltjes, is daardoor het gemakkelijk transportabel is  en wordt bij niet-gebruik afgedekt met een hoes.

Tijdens de cantatedienst van 27 mei 2018 is het kistorgel voor het eerst ingezet  en bleek dat het over een grote klankrijkdom beschikt en uitstekend past binnen het orkest.

De aanschaf werd gefinancierd uit de gelden die gemeenteleden  wijlen de Jo  en Tine Vaandrager aan de Adventskerk nalieten. Deze erfenis maakte nog veel meer mogelijk: de inrichting van het stiltecentrum, verlichtingsarmaturen voor de expositiewanden, de herinrichting van het liturgisch centrum alsmede de aanschaf van extra verkeersborden en een buitenbank.

U/jij bent bij gelegenheid van harte welkom om het ‘nieuwe’ kistorgel te beluisteren.

Reinder van der Molen